وب سايت شخصي ولي اله ديني : كانديداهايي كه يك شبه حاتم طايي مي شوند!
شنبه، 5 آذر 1390 - 22:27 کد خبر:137
با نزديك شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي همواره يك مساله رنج آور در فضاي جامعه شكل مي گيرد و در ايام منتهي به روز رأي گيري به اوج خود مي رسد و آن توزيع هدايا و دادن پول ها و گستراندن سفره ها و نيز بمباران نامتعارف و پرهزينه تبليغاتي است.

12 اسفند امسال روز انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است كما بيش در برخي شهرستان ها و حوزه هاي انتخابيه اين روند آغاز شده است بديهي است كسي كه از همين دوران  قبل از انتخابات هزينه هاي سنگيني را متحمل مي شود و گاه براي تأمين اين مخارج خودساخته دست به دامن برخي جريان هاي قدرت و ثروت مي شود ، در دوران نمايندگي احتمالي از دو حال خارج نخواهد بود: اگر با پول خود سفره ها گسترانيده و سكه ها داده و تبليغات نامتعارف و پرهزينه انجام داده است،  ما به ازاي "خرج" هاي خود را در "دخل" هاي ناشي از رانت نمايندگي جست و جو خواهد كرد.اگر هم با پول برخي صاحبان قدرت و ثروت راهي مجلس شود ، طبيعتاً وامدار آنها خواهد بود.

لذا در يك نتيجه گيري منطقي و مستند به برخي واقعيت ها ، مي توان گفت كانديداهاي پر خرجي كه در ماه ها و ايام منتهي به انتخابات يك شبه حاتم طايي مي شوند!!در صورت راهيابي به مجلس ، يا نماينده جيب خود مي شوند يا نماينده كساني كه حمايتشان كرده اند و البته حالت سوم هم "هر دو گزينه" است و در اين ميان جاي چنداني براي نمايندگي مردم باقي نمي ماند.

در چنين فضايي و با توجه به فقدان قوانيني درباره شفافيت منابع مالي تبليغاتي ، نمي توان همه مسووليت را بر عهده نهادهاي ناظر گذارد و از آنها انتظار داشت كه با همه كساني كه با خاصه خرجي هايشان در انتخابات برخورد و مثلاً آنها را حذف كند. بلكه بايد اين مشكل به طور ريشه اي حل و فصل شود.

دو راهكار براي اين موضوع وجود دارد: اول آن كه قوانين مربوط به تبليغات انتخاباتي و مشخصاً شفاف سازي منابع مالي آن بروز رساني شود و مانند خيلي از كشورهايي كه سابقه بيشتري از ما در برگزاري انتخابات دارند ريال به ريال منابع مالي كانديداها مشخص و حتي محدود شود.

اما واقعيت اين است كه اولاً چنين قوانيني فعلاً در حد مطلوب موجود نيست و ثانياً به فرض تصويب هم مشخص نيست تا چه اندازه اجرا شوند و به فهرست قوانين متروك نپيوندند!

لذا بايد راهكار دوم را جدي گرفت؛ اين راهكار اساساً نيازي به مصوبه و بروكراسي و دولت و ... ندارد و كاملاً مردمي است.
متأسفانه بايد اذعان داشت كه به ويژه در برخي مناطق و شهرهاي كوچك ، هستند افرادي كه با هداياي تبليغاتي و حتي شام و ناهار رأي مي دهند. مثلاً همين امسال از يكي از مناطق مركزي كشور خبر رسيده كه يكي از افرادي كه قرار است كانديدا شود چندين ميليون تومان هزينه كرده و مرغ خريده و در بسته بندي هايي مزين به اسم خود در برخي محلات توزيع كرده است.
آنهايي هم كه به اين افراد رأي مي دهند با نيت رأي فروشي اين كار را نمي كنند بلكه با توجه به روحيات خاص شرقي شان و ساده دلي خود ، به خيال خود "جبران محبت" مي كنند يا اين كه مي گويند "از ديگران كه خيري به ما نرسيد ، اين يكي لااقل دو پرس غذا يا فلان هديه را داد!"

حال وظيفه كساني كه از سطح تحصيلات بالاتر و بينش سياسي و اجتماعي عميق تري برخوردارند چيست؟ به عنوان مثال كساني كه هم اكنون خواننده اين مطلب هستند ، به عنوان قشري كه پيگير سرنوشت سياسي جامعه اند آيا در اين خصوص وظيفه اي دارند؟

فارغ از اين كه خود رأي خواهيم داد يا نه ، به خاطر وطن مان هم كه شده ، هر كدام از ما بايد در حد وسع خودمان نسبت به آگاه سازي كساني كه در برابر هديه و تبليغات گسترده به اين و آن رأي مي دهند همت كنيم.
امروزه خوشبختانه دانش آموختگان دانشگاهي حتي در دور افتاده ترين روستاها نيز وجود دارند و بسياري از ما در پيرامون خود افرادي را سراغ داريم كه ممكن است در دادن رأي ، تحت تأثير هدايا و پول ها و شام و ناهارها و ... باشند.

اگر هر كدام از ما بتوانيم به يك يا چند نفر را آگاه كنيم كه كسي كه با اين همه خرج و هزينه مي خواهد به مجلس برود ، به اندازه چندين برابر آنچه داده از كيسه ملت بيرون خواهد كشيد و هرگز نماينده مردم نخواهد بود ، گام بزرگي در برچيدن اين قبيل سفره هاي نيرنگ آميز و تبليغات اسراف آلود برداشته ايم.

اگر مردم به حدي از بلوغ فكري و سياسي برسند كه رأي خود را به افراد شايسته بدهند نه به كساني كه بريز و بپاش بيشتري دارند ، ديگر كسي براي رأي آوردن بر روي "خاصه خرجي ها" حساب باز خواهد كرد.
راهكار دوم ، همين آگاه سازي هاست كه بايد توسط هر كدام از ما صورت گيرد.

براي اصلاح جامعه خود منتظر دولت و مجلس و حزب و رسانه و ... نباشيم ؛ هر كسي از خودش و از اطرافيانش شروع كند و اين مورد هم يكي از همان موارد اصلاحي.

                                      منبع:سايت عصر ايران

 

 اخبار مرتبط با انتخابات :     شعار انتخابات،مشاركت حداكثري،قانونمداري،عدالت محوري و امانتداري است

                                     مصلحت نظام و مردم اين است كه همه به قانون‌مداري تن در دهند