وب سايت شخصي ولي اله ديني : مشتركان به تنهايي مهم ترين عامل افزايش مصرف گاز نيستند
دوشنبه، 16 دی 1392 - 23:34 کد خبر:360
...بايد پذيرفت كه مشتركان به تنهايي مهم ترين عامل افزايش مصرف گاز نيستند بلكه بسياري از ساختمان هاي فعلي به دليل نداشتن عايق كاري خيلي زود سرد و خيلي دير گرم مي شوند و نمي توانند مانع از ورود سرما و خروج گرما شوند، ضمن اين كه بسياري از وسايل گاز سوز و تجهيزات گرمايشي هم استاندارد نبوده و يا راندمان حرارتي پاييني دارند. اما با اين حال در حال حاضر ودر شرايطي كه در كوتاه مدت امكان توليد بيشتر وجود ندارد مشتركان گاز طبيعي مي توانند سهم بزرگي را در كاهش مصرف در روزهاي سرد زمستان به عهده داشته باشند...


ايران با ذخاير بيش از ٣٣ تريليون مترمكعبي خود بر روي سكوي اولين كشور دارنده اين ذخاير در دنيا تكيه زده است، اما داشتن اين ذخاير در صورتي به توليد ثروت و كمك به رشد اقتصادي كشور  منجر مي شود كه بتوان گاز توليدي را صادر يا صرف امور توليدي در كشور كرد نه اين كه همه آن را در سيستم گرمايشي منازل و...سوزاند .

اغلب تصور مي كنند چون پول مي دهند پس مصرف حداكثري گاز حق طبيعي همه است به طوري كه اقداماتي مانند افزايش پلكاني قبوض گاز و حتي قطع گاز مشتركان پرمصرف و واحدهايي كه الگوي مصرف را رعايت نمي كنند ، نتوانسته در تعديل اين تصور كارساز باشد، اما واقعيت اين است كه در كشورهايي كه دماي هواي آنها به مراتب سردتر از ايران است، رفتار مصرفي مشتركين با گاز بهتر از ما  هست و ترجيح مي دهند لباس گرم بپوشند و درجه دماي محل كار و اتاق شان را در حد معمولي و معقولي نگه دارند تا با قطع گاز مواجه نشوند.

بايد پذيرفت كه مشتركان به تنهايي مهم ترين عامل افزايش مصرف گاز نيستند بلكه بسياري از ساختمان هاي فعلي به دليل نداشتن عايق كاري خيلي زود سرد و خيلي دير گرم مي شوند و نمي توانند مانع از ورود سرما و خروج گرما شوند، ضمن اين كه بسياري از وسايل گاز سوز و تجهيزات گرمايشي هم استاندارد نبوده و يا راندمان حرارتي پاييني دارند.

اما با اين حال در حال حاضر و در شرايطي كه در كوتاه مدت امكان توليد بيشتر وجود ندارد مشتركان گاز طبيعي مي توانند سهم بزرگي را در كاهش مصرف در روزهاي سرد زمستان به عهده داشته باشند.اگر مشتركان بتوانند همان صرفه جويي معمولي را رعايت كنند آن هم بدون اين كه ناچار باشند وسايل گرمايشي خود را خاموش كنند و يا به سختي بيفتند، مي توانند 5تا 10 درصد در مصرف گاز صرفه جويي كنند كه اين حجم گاز در شرايط سرماي فراگير و پايدار در كشور مي تواند سهم مهمي در توزيع عادلانه تر انرژي پاك داشته باشد.

مخلص كلام اينكه صرفه جويي به شكل كنوني نمي تواند مشكل را در دراز مدت حل نمايد، بلكه براي مصرف بهينه و درست انرژي در كنار فرهنگ سازي مناسب و سياستهاي تشويقي ، قيمتي و غيره دولت ؛ بايد با عزم و اراده  ملي نسبت به توليد مصالح با كيفيت، تجهيزات و تاسيسات با راندمان بالا توجه جدي نموده و با دقت و نظارت كافي در ساخت و سازها و امر طراحي تاسيسات به استانداردهاي روز دنيا نزديك تر شويم.