وب سايت شخصي ولي اله ديني : سرمايه گذاري آري ولي بي رانت خواري !
شنبه، 28 دی 1392 - 01:46 کد خبر:367
تعريف عام و ساده رانت «سوء استفاده از امكانات و فرصتهاي جامعه است». رانت انواع مختلف دارد و مي‌تواند اقتصادي، سياسي، قضايي، اطلاعاتي و... باشد كه دراين بحث رانت اقتصادي مد نظر است. يكي از مشكلات و تنگناهاي سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي كه مانند خوره‌اي به جان كشور افتاده مسأله رانت و رانت جويان و رانت خواران است كه معمولا با عناوين مختلف سرمايه گذاري در زمان هاي مختلف به شكل هاي گوناگون ظهور و بروز پيدا ميكند و نمونه هاي بارز آن را مي توان در طي سال ها و ماه هاي اخير مثال زد كه كم و بيش از طريق رسانه ها و مطبوعات چگونگي و نحوه رسيدگي به آنها توسط مسئولين ذيربط اطلاع رساني شده است .

 اينگونه افراد در اول با شعار اشتغال زايي و خدمت به مردم و كشور بالاخص مناطق كمتر برخوردار چنان سر و صدا به راه مي اندازند كه گويي فرشته نجاتند و كشتي هاي به گل نشسته را به ساحل امن رهنمون  خواهند نمود. اينها درپس شعار هاي زيبا و فريبنده خود با سوء استفاده‌هاي مالي و رانت خواري‌ها نه تنها گردش مالي كشور را مختل مي كنند بلكه در عمل نيز سرمايه گذاري واقعي انجام نمي دهند .اينان با كار هاي غير قانوني خود ضربات مهلكي بر اقتصاد كشور وارد مي كنند و فرصت هاي برابر را از سرمايه گذاران نجيب و واقعي مي گيرند و اينگونه ، سرمايه گذاران زحمتكش را كه عمري تلاش مي كنند تا با عرق جبين و تدبير اقتصادي خود  توليد و اشتغال كشور را سر پا نگه دارند  ، در چشم عموم مردم بد جلوه مي نمايند .

حكومت ما كه پايه‌هاي آن بر اساس دين و معنويت بنا شده و الگوي آن شهيد عدالت، امام علي (ع) است بايد درمبارزه با رانتخواري و پديده‌هاي مذموم مشابه آن سر آمد باشد. بهترين كمك به عموم مردم  و نماد جهاد اقتصادي، مبارزه تمام عيار  با رانتخواران است. اگر آحاد مردم جامعه ديگراني را با وضعيت اقتصادي بسيار خوب ببينند و بدانند آن فاصله درآمدي ناشي از توان و كار و تلاش و پشتكار و كارآفريني آنان است احساس ظلم نمي‌كنند و اين دارندگي را ناشي از برازندگي مي‌دانندو در چنين شرايطي فضا براي سرمايه گذاري صحيح فراهم مي گردد. اما اگر افرادي را مشاهده كنند كه بر اثر مراوده يا رابطه با اين و آن و با زد و بند و سوء استفاده ثروت شان يك شبه چند صد برابر شده اينجا احساس نابرابري منفي مي‌كنند و در روحيه و نگرش و رفتارشان  اثر سوء مي‌گذارد.

باتوجه به وضعيت معيشتي امروز مردم كشورمان، عدالت اقتصادي يكي از ضروريات است. هر اقدام مهم اقتصادي با نام جهاد اقتصادي يا اقتصاد مقاومتي و يا حماسه اقتصادي بدون از بين بردن رانت خواري‌ها ميسر نيست و به سرانجام مطلوب نمي‌رسد.بايد رانت پروري و سفارشات ويژه و حمايت و پشتيباني از كساني كه دستهاي آلوده ،ثرورتهاي نجومي و شبهه ناك دارند، امري مزموم و ناپسند و غير قابل بخشش باشد. همه آن كسانيكه دل در گرو اين نظام  و ملت فهيم و اين مرز و بوم كهن دارند بدون تعصب‌هاي بي‌جا و بدون حب و بغضهاي شخصي، جناحي، گروهي و باندي و ...با پديده شوم رانت خواري مبارزه كنند.و در يك جمله بايد گفت« سرمايه گذاري آري ولي بي رانت خواري! ».