وب سايت شخصي ولي اله ديني : همه مردان يك انتخابات
جمعه، 18 بهمن 1392 - 23:59 کد خبر:384
در اين روزهاي سرد زمستاني قره داغ شايد تنها موردي كه سخن گفتن از آن بدسليقگي به نظر آيد، انتخابات آينده مجلس باشد. اما وقتي در همين سرما و سكون زمستاني عده اي موتور ستادهاي انتخاباتي خود را روشن كرده اند تا گرمايش در روز انتخابات كمك حالشان باشد، چه باك كه من هم انگ اين بدسليقگي را بجان مي خرم. قبل از ورود به بحث يادآور مي شوم كه تمام مباحث مطرح شده در اين نوشتار تحليل و درك نگارنده از تحركات و اظهارنظرهاي شخصيت هاي ذي نفع در انتخابات آينده مجلس و جو عمومي جامعه بوده و ادعايي درخصوص قطعيت آنها وجود ندارد

عباس فلاحي باباجان اولين نام و گزينه مطرح براي انتخابات آتي مجلس در حوزه انتخابي اهر و هريس است. او خود هم اكنون اين كرسي را در اختيار دارد و هم آنگونه كه از سنت حاكم بر انتخابات اين حوزه برمي آيد بعيد است كه در انتخابات آتي غيبت كرده و كرسي خود را دو دستي تقديم رقبايش كند. در اين قاعده مسعودي ريحان يك استثناء بود كه بدون بيان دليلي روشن براي دومين دوره حضور در مجلس بجاي دفاع از كرسي خود، ريسك ثبت نام از حوزه اي ديگر را بجان خريد كه البته مجال حضور در آن انتخابات را هم نيافت.

روشن است كه عباس فلاح حاضر به انجام چنين ريسك بزرگي نخواهد شد و آنگونه كه از قراين و شواهد و سنت حاكم برمي آيد، فرصت حضور در انتخابات آينده مجلس را از دست نداده و از كرسي خود دفاع خواهد كرد.ميل و اشتياق وافر فلاح براي تبليغ و رسانه اي كردن اقدامات و فعاليت هايش حتي با توسل به نصب بنر در ميادين اصلي شهر، نشان مي دهد كه او هنوز از انتخابات آينده قطع اميد نكرده است.

شهريار ممي خاني، نفردوم انتخابات گذشته مجلس در حوزه اهر و هريس دومين نام و گزينه براي انتخابات آينده است.ممي خاني درانتخابات گذشته و در غيبت مسعودي ريحان رقيب اصلي فلاح بود و اين دو با فاصله نسبتاً زيادي نسبت به ساير رقبا، رتبه اول و دوم را بدست آوردند هرچند كه اگر ريحاني هم در اين انتخابات حضور مي داشت در راي مردم تغيير فاحشي رخ نمي داد.

ممي خاني از آن انتخابات درس هاي زيادي فرا گرفته و شايد مثل آن روزها ديگر خود را برنده قطعي و بي نياز از ستادي منسجم و برنامه ريزي قوي نمي داند.شايد خود ممي خاني و نزديكانش خبر حضور زودهنگام وي در انتخابات آتي را تكذيب كنند اما ۳۵ هزار راي، پشتوانه و وسوسه كمي براي آزموني دوباره نيست. ممي خاني شخصيتي آرام دارد و به ندرت نقل قول و سخني منتسب به وي در مورد مسائل روز منتشر مي شود (البته براي همين به ندرت هم مصداقي وجود ندارد) اما حضور فعال فيزيكي وي در سطح جامعه و مشخصاً تابلو ها و بنرهاي تسليت از طرف او كه بر درب منازل اكثر داغديدگان شهر ديده مي شود نشان از اين دارد كه ممي خاني هنوز سوداي بهارستان دارد.

مهدي حسينيان، نفر سوم انتخابات گذشته نيز نام و گزينه سوم انتخابات آتي است.اين چهره جوان علي رغم ناشناخته بودن در آن انتخابات نشان داد كه رعايت قاعده بازي و سواد سياست ورزي چگونه يك جوان كم شانس را مالك ۱۱ هزار راي و صاحب رتبه سوم مي كند.گرچه از نزديكانش شنيده شده كه او هم به مانند محقق فقط همين يك بار برايش كافي است و حاضر به ريسك دوباره نخواهد شد اما هر از چندگاهي كه خبر راه اندازي مركز تحقيقات سرطان پستان و خبرهاي حوزه جهاددانشگاهي با برچسب نام حسينان در اهر بازنشر مي شود، ظن آن مي رود كه توليد اين خبرها هم در راستاي همان سواد سياست ورزي باشد و اينگونه است كه حسينان همچنان در ليست گزينه هاي اين انتخابات جايگاه خود را حفظ كرده است.

ارسلان كاظم پور، مرد پرحاشيه دو انتخابات گذشته چهارمين نام مطرح براي انتخابات آتي است.كاظم پور هشتمين دوره مجلس را علي رغم سرمايه گذاري قابل توجه به ريحاني و فلاح باخت ولي نشان داد كه نابلد اين راه هم نبوده و رقيب آساني براي رقبا نيست.دور نهم را ردصلاحيت شد تا در رقابت فلاح و ممي خاني بطرف ممي خاني متمايل شود اما اين بارهم شانس با او يار نبود و او تخم مرغ هايش را در سبد نفر دوم چيده بود. در انتخابات شوراها هم نام وي در حمايت از برخي نامزدها مطرح شد و هرچند كه امروز خبر روشني از فعاليت هاي وي وجود ندارد اما نزديكي حداقل يك تن از اعضاي شورا به وي كاملاً مشهود است. كاظم پور عمل گرا و نزديك به تكنوكرات هاي دولت هاي پيشين است و گمان اين مي رود كه او اين بار از دروازه شوراي نگهبان با لبي خندان عبور كند كه اگر اين مهم از او برآيد او در انتخابات آتي نيز رقيب آساني نخواهد بود.

احمد محرم زاده، مرد عرصه انتخابات و نام آشناي صندوق هاي راي، گزينه چهارم انتخابات آتي است.تنها يك راه وجود دارد كه او در انتخابات آينده شركت نكند و آن؛ فرماندار شدن وي در اهر است و به نظر مي رسد كه وي يكي از گزينه هاي جبارزاده براي سپردن صندلي شماره يك اهر باشد و اگر محرم زاده در فرصت موجود راه فرمانداري اهر را پيدا نكند به احتمال فراوان فرصت حضور در انتخابات آينده را از دست نخواهد داد چه آنكه در انتخابات گذشته نيز راي كمي به دست نياورده است.

حامد همتي، معاون اسبق امور مالي دانشگاه آزاد اهر و عضو شوراي فعلي شهر حتي تلويحاً حضور در انتخابات مجلس را تاييد نكرده ولي با اين حال پنجمين گزينه ما در اين ليست است.گرچه او ابزار و امكانات چنداني براي ورود به اين عرصه در اختيار ندارد اما عملكردش نشان مي دهد كه حسابرس خوبي است و حساب كار ها را خوب در دست دارد.تلاش ناكام او براي حضور در جمع نمايندگان شوراي عالي استان و در اختيار گرفتن كرسي خالي مانده مرتضي شهبازيان، نشان داد كه او نقشه راه را خوب انتخاب كرده و عضويت در شوراي شهر اهر سقف آرزوهاي او نيست و احتمالاً حضور در كاخ سبز بهارستان نقطه هدفي است كه او براي رسيدن به آن به سكويي همچون شورا نياز داشته است هرچند كه به نظر مي رسد اين شورا اگر سكوي نذول نباشد قطعاً سكوي صعود وي نيز نخواهد بود.

حميد نام آوران، ششمين نام در اين ليست است.هرچند وي در همه انتخاباتي كه در گذشته حضور داشته موفقيت قابل توجهي به دست نياورده، اما چند جمله اي كه اخيراً بعنوان مصاحبه(!) و يا نقل قول از وي در فضاي مجازي و برخي سايت هاي خبري منتشر شده، و جز طرح نام وي هدف ديگري از آنها به ذهن نمي رسد، نشان مي دهد كه اين چهره برنامه هايي براي طرح نام خود در سر دارد،برنامه اي كه شايد در انتخابات مجلس بكارش آيد.

قطعاً نام هاي بسياري را مي توان به اين فهرست اضافه كرد. نام هايي همچون همه آنهايي كه در اكثر ادوار اين انتخابات حضور داشته اند و احتمال اينكه دوباره فيلشان ياد بهارستان كند وجود دارد.يكي دو تن ديگر از اعضاء شورا و برخي چهره هاي ديگر نيز سيگنال هايي از باب تعلق خاطرشان به كرسي مجلس ارسال كرده اند اما اين سيگنال ها تا به امروز از قدرت چنداني براي ديده و شنيده شدن برخوردار نبوده اند.

در هر حال نام هاي فوق الشاره نه از بابت شناخته شده بودن و شانس بالاي موفقيت بلكه به جهت تحركات و اقدامات مشخص در چند وقت اخير و برخي تغيير و تحولات رخ داده، مورد توجه قرار گرفته و با برجسته تر شدن موقعيتشان در اين ليست جاي گرفته اند.

اما اين همه ماجرا نيست. مگر مي شود از كنار نام هايي همچون غلامحسين مسعودي ريحان،ولي الله ديني و علي رضايي،به سادگي گذشت و از نقل قول هاي جالبي كه از ارسلان فتحي پور به گوش مي رسد چشم پوشي كرد؟!

مسعودي ريحان در مجلس هشتم عضو اقليت اصلاح طلب بود كه در دوره نهم بدليل عدم احراز صلاحيتش نتوانست از سرمايه گذاري كه بر روي هواداران تيم تراكتورسازي انجام داده بود استفاده كرده و بجاي اهر و هريس از حوزه تبريز،آذرشهر و اسكو وارد مجلس شود.او هم اكنون نزديكي مشخصي به مجمع تشخيص مصلحت نظام و طيف علي اكبر هاشمي رفسنجاني و به طبع آن دولت روحاني دارد از اين منظر احتمال اين وجود دارد كه براي انتخابات آتي برنامه هايي داشته باشد،هرچند كه هنوز تحركي از وي و اطرافيانش ديده نشده است. ريحاني درصورتي كه بعنوان نامزد وارد انتخابات نشود كه احتمالش هم كم نيست قطعاً از يكي از اين گزينه ها حمايت خواهد كرد.

ولي الله ديني نماينده دوره هفتم مجلس و عضو اكثريت اصولگراي آن دوره بود. وي برعكس جانشين خود ريحاني در انتخابات دور بعدي حضور يافت تا از كرسي و عملكردش دفاع كند اما نتيجه را به ريحاني واگذار كرد. او بعدتر وارد دولت احمدي نژاد شد و با سمت مديركلي شركت گاز استان به آذربايجان شرقي بازگشت. با پايان عمر دولت احمدي نژاد اما عمر مديريت ديني در شركت گاز استان همچنان باقي است و به نظر مي رسد دولت كنوني هم از عملكرد وي رضايت دارد. هرچند او رسماً اعلام كرده برنامه مشخصي براي انتخابات آينده مجلس ندارد كه البته اين اعلام زودهنگام و بي موقع هم احتمالاً از نگراني قابل درك او از واكنش هاي احتمالي فلاح نسبت به حضور او در انتخابات مجلس نشات گرفته است، اما وي مشخصاً نگفته است كه وارد اين انتخابات نخواهد شد و شايد در آينده اي نزديك به پشتوانه عملكردش در مديركلي شركت گاز استان، برنامه اي هم براي انتخابات داشته باشد.

علي رضايي رئيس اسبق دانشگاه آزاد اهر و رئيس كنوني دانشگاه آزاد تبريز يكي از مديران موفق آذربايجان شرقي در حوزه آموزش عالي است.عملكرد هفت ساله رضايي در دانشگاه آزاد اهر و رضايت نسبي مردم از وي، همواره او را به عنوان يك گزينه قوي براي انتخابات مجلس مطرح كرده است. نام رضايي در انتخابات قبل هم مطرح بود اما او صندلي رياست دانشگاه آزاد اهر را به صندلي سبز بهارستان ترجيح داد و رقابت را به ممي خاني و فلاح سپرد. بركسي پوشيده نيست كه رضايي و فلاح رابطه چندان حسنه اي با يكديگر نداشتند و شايد درصد مشخصي از دليل نقل مكان رضايي به تبريز مربوط است به نوع و چگونگي اين رابطه، هرچند شايد وجود يك رابطه حسنه بين اين دو هم نمي توانست مانع چشم پوشي رضايي از كرسي ارزشمندي همچون رياست بزرگترين دانشگاه آزاد شمالغرب كشور شود ولي به هرحال نقش آن رابطه را هم نمي توان ناديده گرفت.

تاكنون نشانه اي دال بر تمايل رضايي براي حضور در انتخابات مجلس ديده نشده و خود وي نيز بارها اين احتمال را رد كرده است اما كاملاً روشن است كه حضور رضايي بعنوان يك آلترناتيو در انتخابات مجلس آتي با توجه به مقبوليت او در نزد افكار عمومي مي تواند معادلات فعالين اين عرصه را بهم بريزد هرچند كه قدرت و جايگاه پست فعلي وي كم از نمايندگي مجلس ندارد اما با توجه به رابطه دانشگاه آزاد با دولت جديد و كاهش يا افزايش نفوذ و جايگاه افرادي همچون منادي در روابط مجلس – دانشگاه آزاد و تغيير برخي معادلات، مي توان منتظر ممكن شدن برخي غيرممكن ها هم بود.

ارسلان فتحي پور، مردي كه به هنگام حضورش در مقابل دوربين هاي تلويزيوني انگشترهاي درشت نگين دستانش بيشتر از سخنان اقتصاديش جلب توجه مي كنند،يكي از قدرتمندترين،متنفذترين و پرنفوذترين نمايندگان آذربايجان شرقي در مجلس اصول گرا، با سابقه سه دوره نمايندگي، رئيس كمسيون اقتصادي مجلس، از نزديكترين نمايندگان به دولت محمود احمدي نژاد و يكي از اصلي ترين حاميان طرح هاي اقتصادي دولت هاي نهم و دهم در مجلس.

ارسلان فتحي پور سه دوره متوالي است كه به نمايندگي از مردم كليبر،هوراند و خداآفرين در مجلس حضور دارد.تنها نماينده اي است كه توانسته چهره هاي سرشناس كشوري و برخي وزرا و معاونين رئيس جمهور را بدون توقف در تبريز به حوزه نمايندگي خود بياورد. او آنقدر قدرت دارد كه مديرعامل ايران خودرو را براي افتتاح يك واحد كوچك قطعه سازي به همراه استاندار و اكثر مديران كل به كليبر مي كشاند.او وعده داده بود خداآفرين و هوراند را به سطح شهرستان ارتقاء داده و منطقه آزاد ارس را تا خود كليبر گسترش دهد كه به همه اين وعدها عمل كرد. او آنقدر نفوذ دارد كه علاوه بر كليبري ها امضايش در ذيل هردرخواستي حتي براي اهري ها نيز ردخور ندارد.

فتحي پور اكنون يكي از باسابقه ترين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و اينكه او براي بارچهارم نيز از حوزه انتخابييه خودش وارد مجلس شود كاملاً عادي و قابل پيش بيني است اما…

اما اين چه ربطي به حوزه انتخابييه اهر و هريس دارد؟!

نزديكي فتحي پور به دولت احمدي نژاد و به طبع نفوذ او در آن دولت بركسي پوشيده نيست.اما آيا او همين نفوذ را در دولت روحاني هم خواهد داشت؟ آيا فتحي پور از هم اكنون خود را برنده قطعي انتخابات پيش رو مي داند؟!

چندي پيش خبري از فتحي پور منتشر شد كه وي گفته است : مقدمات استان شدن ارسباران فراهم شده است و اگر من مي گويم حتما خبر هايي در راه است. مشخص است كه فتحي پور براي تعيين جايگاه خود در آينده و ايجاد رابطه جديد با دولت فعلي برنامه هايي در سر دارد كه مشخصاً و تنها محدود به كرسي كليبر نمي شوند.

براساس يك نقل قول غيرموثق كه اصالتش توسط نگارنده مورد تاييد نيست شنيده شده كه فتحي پور در جمعي از نزديكان خود گفته است: «من به اهالي خداآفرين و هوراند وعده ارتقاء اين دو بخش به سطح شهرستان را داده بودم و به وعده ام عمل كردم.به اهالي كليبر و خداآفرين وعده پيوستن به منطقه آزاد ارس را داده بودم به آن هم عمل كردم.من هرچه وعده داده بودم عمل كردم من به مردم هوراند گفته بودم كه اگر نتوانم هوراند را شهرستان كنم پا در اين شهر نخواهم گذاشت و اگر آمدم مرا در شهرتان راه ندهيد … به مردم اهر هم وعده خواهم داد كه ارسباران را استان خواهم كرد.»

همين تك جمله آخر اگر از زبان فتحي پور خارج شده باشد كافي است تا مشخص شود برنامه فتحي پور براي آينده سياسي خود و منطقه قره داغ چيست.اگر اين نقل قول صحت داشته باشد و واقعاً فتحي پور ادامه حياط سياسي خود را درگرو ثبت نام از حوزه انتخابييه اهر و هريس بداند و يا حداقل مايل به تاثيرگذاري در آن باشد، انتخابات آينده مجلس در اين حوزه اهميت دوچنداني خواهد يافت.هرچند احتمال اين رخداد بسيار ضعيف است اما همين ميزان اندك هم كافي است تا معادلات حاكم بر اين حوزه انتخاباتي دگرگون شود.

دو سال فرصت باقي است،دو سال سرنوشت ساز. دو سالي كه تنها يك نفر بيشتر از همه مي تواند از آن استفاده كرده و همه معادلات را در هم بريزد. آن يك نفر كسي نيست جز نماينده فعلي اهر و هريس در مجلس. فلاح در اين دو سال مي تواند كاري بكند كه مردم به گزينه ديگري حتي فكر هم نكنند. كاري كه متاسفانه او در دو سال گذشته انجامش نداده يا نتوانسته كه انجام دهد. به هر حال او هنوز فرصت كافي براي تغيير اين روند را در اختيار دارد و ريش و قيچي در دستان خود اوست.

پي نوشت:

مجدداً يادآوري مي شود؛ تمام احتمالات و فرضيات مطرح شده در اين نوشته تحليل شخصي نگارنده از شنيده ها و رويدادهاي روز جامعه بوده و ادعايي درخصوص صحت و قطعيت آنها وجود ندارد.

 

 منبع: اهر نما /مرتضي خضوعي(آراز)

مطالب مرتبط:

ولي اله ديني برنامه اي براي انتخابات مجلس دهم ندارد