وب سايت شخصي ولي اله ديني : اقدامات و پي گيري هاي شهرستان هريس
جمعه، 3 آبان 1387 - 14:43 کد خبر:4

سخن نماينده :
حمد و سپاس خداوند قادر و متعال را كه توفيق داد تا به عنوان خدمتگزار مردم در مجلس شوراي اسلامي انجام وظيفه نمايم و در اين عرصه از آحاد مردم منطقه كه با حمايتهاي بي‌دريغ خود همواره مشوق اينجانب در انجام وظايف محوله بوده ‌اند ، تقدير و تشكر مي‌نمايم همانطوري كه مي‌دانيد وظيفه اصلي نماينده مجلس شوراي اسلامي ، قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قوانين مي‌باشد ليكن انتظارات و ضرورتهاي منطقه‌اي و چالشها و مشكلات موجود باعث شده تا بخش عمده‌اي از اوقات همه نمايندگان به ويژه در شهرستانها ، صرف پيگيري و تحقق خواسته‌هاي مردمي از جمله در حوزه اجرايي شود . آنچه كه در اين گزارش در ارتباط با بخشهاي مختلف از خرداد ماه سال 1383 تاكنون تهيه و تدوين گرديده است به معني  آن نيست كه نماينده شما هر يك پروژه‌ها و طرحهاي مختلف را به تنهايي انجام داده است بلكه نماينده شما علاوه بر فعاليت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ، كميسيون تخصصي و ساير فراكسيونهاي مجلس ، با انجام مكاتبات و ملاقاتهاي متعدد با مسئولين ذيربط به عنوان زبان ناطق و گوياي مردم با انعكاس مشكلات و نارساي ها و خواسته‌هاي مردمي و با استفاده از ظرفيت و پتانسيلهاي قانوني كه شايد در مقاطعي مورد غفلت واقع شده بود ، در تأمين اعتبارات و فراهم نمودن بسترهاي مناسب براي تلاش و كوشش ، مجريان را در تمامي مراحل همراهي كرده و اگر در جايي تذكري لازم بوده به حكم وظيفه نظارتي خود اعمال نموده است كه نمونه آن را مي‌توان در تصويب و اجراي برخي از پروژه‌ها و طرحها و تأسيس مراكز آموزش عالي و ... برشمرد كه سالهاي سال مردم منطقه در آرزوي تحقق آنها بوده‌اند .
اينك مختصري از گزارش اقدامات و پيگيريهاي انجام شده در چهار بخش صنعت و معدن ، آموزش ، كشاورزي و آب ، خدمات شهري و روستايي و تذكرات كتبي به مسئولين اجرايي كشور تقديم مي‌گردد . در پايان ضمن اداي احترام به مقام شامخ شهدا و امام راحل ( ره) و آرزوي سلامتي براي مقام معظم رهبري ، توفيق روز‌افزون مردم اهر و هريس را از خداوند متعال مسئلت مي‌دارد .
خدايا چنان  كن سرانجام  كار    تو خوشنود باشي و ما رستگار
                                                                                                                    و من الله توفيق
                                                                                                                  ولي اله ديني/1386
   فهرست:
  الف-صنعت ومعدن

         1. نيروگاه 1000 مگاواتي سيكل تركيبي هريس

         2. شهرك صنعتي بيلوردي شهرستان هريس

         3. اكتشاف مس سوناجيل هريس

         4. ناحيه صنعتي زرنق


ب- آموزش
1. تأسيس و راه‌اندازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد هريس

2. تأسيس دانشگاه پيام نور هريس

3. تأسيس آموزشكده فرش هريس

4. آموزش و پرورش شهرستان هريس


ج- كشاورزي و آب
1. سد هرزه ورز

2. سد اربطان

3. سد نهر علي

4. سد پارام و پيشنهاد طرح برق‌دار كردن چاه‌هاي كشاورزي

5. سد قراجه و مطالعه چندين سد ديگر

6. احداث كانال‌هاي آب كشاورزي در بخشايش

7. تأمين آب شرب شهرهاي بخشايش و كلوانق و حل مشكل اجتماعي زرنق

8. آبرساني شهر خواجه

9. آبرساني به روستاهاي شهرستان هريس


د- خدمات شهري و روستايي
1. تأسيس اداره بنياد مسكن شهرستان هريس

2. تأسيس اداره كار و امور اجتماعي شهرستان هريس

3. تأسيس اداره هواشناسي شهرستان هريس

4. تأسيس اداره دادگستري بخش خواجه

5. بيمارستان هريس

6. فاضلاب شهر هريس

7. راه هريس ـ مشكين شهر

8. راه بيلوردي ـ زرنق

9. راه بخشايش به جانقور ـ شيخ رجب و كردكندي ـ بستان آباد

10. بهسازي و آسفالت راه‌هاي روستايي شهرستان هريس

11. گازرساني به خواجه

12. گازرساني به روستاهاي شهرستان هريس

13. ساخت و ساز مسكن در شهر و اجراي طرح هادي روستاها

14. تربيت بدني و احداث سالن‌هاي ورزشي

15. مساعدت به شهرداري‌هاي هريس، بخشايش، كلوانق، زرنق و خواجه

16- اعتراض به خارج شدن شهرستان هريس از زمره شهرستان‌هاي كم‌تر توسعه يافته
 شرح اقدامات به صورت فايل pdf به ترتيب فهرست مطالب درقسمت پايين موجود مي باشد درصورت علاقه مندي ميتوانيد ملاحظه نماييد.