وب سايت شخصي ولي اله ديني : حضور پررنگ كانديداهاي احتمالي مجلس دهم در مجالس ترحيم!
جمعه، 6 تیر 1393 - 21:18 کد خبر:485
امروز در مجلس ختم چهلم پدر مرحوم يكي ازدوستانم شركت كرده بودم . قبل از ورود به مسجد چند نفر از دوستان قديمي را ديدم پس از احوال پرسي يكي از آنها گفت حاج آقا شما هم هستيد! گفتم نه من براي ناهار نمي مانم گفت آقاي مهندس شما هم خودتان را زديد به اون راه ! ناهار را نمي گويم ! تا من بيايم و حرفي بزنم يكي ديگر از افراد حاضر گفت منظور ايشان انتخابات سال آينده است، آخر كساني كه احتمال كانديداتوري آنها مي رود در اينگونه مجالس حضور پر رنگ دارند و امروز هم خيلي ها آمده اند مدت ها بود شما را زيارت نكرده بوديم حقيقتش را بخواهيد ذوق زده شديم و فكر كرديم شما هم در دوره بعدي هستيد .

در مقابل اصرار شان گفتم آمدن به مجلس ترحيم كه دليل كانديداتوري نيست! بنده قبلا نظر خود را از طريق وب سايت شخصي ام و برخي از سايتها و مطبوعات محلي اعلام كرده ام اما به فرض اينكه كسي هم بخواهد كانديدا بشود اگر شرايط و صلاحيت احرازش را داشته باشد خلاف شرع و قانون انجام نداده است اما بايد همه چيز به وقت و به مكانش انجام شود و به قول مثل معروف هر سخن جايي و هر نكته  مكاني دارد!

يكي ديگر از حاضرين گفت ما هم مي دانيم نبايد معيار و ملاك انتخاب و قضاوت در مورد افراد حضورشان در مجالس ترحيم باشد و البته نفس حضور در بين مردم و مجالس غم و شادي آنها و ابراز همدردي با آنان بد نيست و خيلي هم كار پسنديده اي هست . اما برخي به صورت هدفدار همه كار و زندگي خود را ول كرده اند و از احساسات مردم سوء استفاده مي كنند ، كارهايي كه در شرايط عادي شايد براي نزديك ترين فاميل خود انجام نمي دهند! .

يكي ديگر از افراد گفت ما مي ترسيم شعبده بازي ،خود نمايي و رفتار بعضا عجيب برخي از كانديدا هاي احتمالي در آينده قدرت تشخيص و انتخاب را از مردم بگيرد و آنها را دچار سر درگمي نمايد . كاري كه اغلب افراد توانمند،داراي تجربه و صلاحيت به هيچ وجه آنرا انجام نمي دهند و به همين سبب از قافله عقب مي افتند . چه بسا كه بعضا قسم دادن به مقدسات ،حضور بربالين بيماران و...تعيين كننده تر مي شوند و... بگو مگو همين طور ادامه داشت كه ما خداحافظي كرديم و اما حكايت همچنان باقي بود !