وب سايت شخصي ولي اله ديني : طرح افزايش تعداد نمايندگان مجلس به ۳۱۰ نفر
یکشنبه، 29 تیر 1393 - 22:31 کد خبر:500
رئيس كميسيون امور شوراهاي خانه ملت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، به ارائه گزارشي از جلسه عصر امروز كميسيون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: رسيدگي به طرح افزايش تعداد 20 نماينده به تعداد نمايندگان مجلس و اصلاح جدول حوزه‌هاي انتخابيه در جلسه امروز كميسيون شوراها ادامه يافت. او همچنين از موضوع بررسي مجدد افزايش تعداد نمايندگان در استان‌هاي كرمانشاه، يزد، فارس و آذربايجان شرقي، در مجمع نمايندگان اين استان‌ها خبر داد.

وي افزود: افزايش تعداد 20 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در قانون اساسي به آن اشاره شده، موضوعي سنگين و همراه با مباحث متعدد كارشناسي است كه در چند ماه اخير جلسات متعددي در اين حوزه برگزار شده است.

رئيس كميسيون امور شوراهاي مجلس، اصلاح حوزه‌هاي انتخابيه را از ديگر محورهاي مهم اين طرح برشمرد و تصريح كرد: در اين طرح علاوه بر افزايش تعداد نمايندگان مجلس، وضعيت حوزه‌هاي انتخابيه نيز بررسي شده و در مواردي كه ناهمگوني در حوزه‌هاي انتخابيه وجود دارد، شرايط حاكم بر آن اصلاح شد.

وي در ادامه شاخص‌هاي افزايش تعداد نمايندگان را شامل عوامل انساني، جغرافيايي، سياسي و نظاير آنها مطرح كرد و متذكر شد: براي تأمين عدالت جهت تقسيم نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه و رعايت حقوق مردم شريف ساكن در مناطق محروم، تدابيري اتخاذ شد تا شاخص‌هايي بر اساس عوامل انساني، جغرافيايي و شرايط سياسي و اقتصادي تعريف شود و بر اين اساس تقسيم نمايندگان صورت پذيرد.

خجسته خاطرنشان كرد: پس از بررسي صحبت‌هاي نمايندگان موافق و مخالف مقرر شد تا موضوع افزايش تعداد نمايندگان در استان‌هاي كرمانشاه، يزد، فارس و آذربايجان شرقي، در مجمع نمايندگان اين استان‌ها مورد بررسي مجدد قرار گيرد.