وب سايت شخصي ولي اله ديني : مشك آن است كه خود ببويد، نه آن كه عطار بگويد !!
جمعه، 31 مرداد 1393 - 23:37 کد خبر:516
در جشنواره ها و برنامه هاي فرهنگي كه شركت مي كنيد متوجه مي شويد كه بخش عمده سخنان مجريان در مدح ، تقدير ،تعريف و تمجيد هاي به اصطلاح خود جوش مي گذرد!! گاهي مدح هاي تكراري سفارشي و ديكته شده فضاي فرهنگي برنامه را تحت الشعاع خود قرار مي دهد و خاطره نصب بنر هاي بي خاصيت و تشكر مصنوعي از افراد خاص توسط برخي مجريان آن هم به هر شكل و طريق ممكن زحمتكشان واقعي را آزار مي دهد . همان قدر كه بوسه بر دستان يك هنرمند متعهد و صادق در هر جشنواره اي حاضران را به وجد مي آورد به همان اندازه تعريف و تمجيد هاي توخالي و مسموم براي حاضران دل نچسب و چندش آور مي شود. هر كسي و هر چيزي بايد خودش خاصيت خود را نشان دهد. با تعريف كردن و گفتن اين كه چنين است و چنان است، نمي توان به خصوصيات و ويژگي هاي يك شي و يا فرد اضافه كرد به قول اين مَثَل كه گفته است «مشك آنست كه خود ببويد نه آنكه عطاربگويد!»

انتظار مي رود تئاتر و نمايش كه خود زبان طنز توام با نقد را دارد، فضايي براي اعتلاي اخلاق ، فرهنگ عمومي و جاري نمودن ارزش هاي والاي انساني فراهم نمايد .مبادا كه  خود خواهي و خود شيفتگي كساني اين رود خانه زلال را گل آلود نموده  و نيات خير را با خودستايي و خود بزرگ بيني تباه گرداند و به ورطه سقوط بكشاند.