وب سايت شخصي ولي اله ديني : سخن قبل از انتخابات
جمعه، 3 آبان 1387 - 15:50 کد خبر:6
بسمه تعالي - همشهري با وفا و هم ديار عزيزم !

شيوه نگرش و اهداف ما نه تخريب ، نه تضعيف ، نه افترا و نه تهمت گفتن به ديگران مي باشد بلكه ماهيت اهداف ما براي پيشرفت ديارمان ، آبادي شهرمان ، شادابي جوانانمان بوده و خواهد بود و در قلبمان واژه اي چون مهر ، توسعه و پيشرفت ترسيم گشته است ما از كرامات انساني دفاع و از بازي گرفتن احساسات پاك مردم دوري و پرهيز خواهيم كرد ، باشد هم ديار عزيزم با حمايت خود ما را در بين اين برهه از زمان ياري و مساعدت فرمايد تا كارهاي مانده را به لطف ايزد به سر انجام برسانيم .

                                                                                                                                                                           با آروزي توفيق
                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                     ولي ا… ديني/اسفند86