وب سايت شخصي ولي اله ديني : موفقيت درتوافق هسته‌اي با هوشمندي ديپلماسي و منطق گوياي ايراني/تبريك
چهارشنبه، 24 تیر 1394 - 20:10 کد خبر:677
موفقيت در دستيابي و رسيدن به توافق هسته‌اي كه با تلاش‌هاي بي وقفه و شبانه روزي تيم مذاكره كننده كشورعزيزمان و صد البته با رهنمودها، هدايت ها و حمايت مقام معظم رهبري و مديريت هوشمندانه رياست جمهوري و حمايت مستمر كليه اركان نظام به ويژه مردم شريف ايران به وجود آمد ، موجبات فخر و عزت پيش از پيش هر ايراني است . مقاومت و ايستادگي مردم و اصرار و پافشاري آنها برحفظ حقوق مسلم هسته اي خود با عمق هوشمندي ديپلماسي و منطق گوياي جمهوري اسلامي ايران حريفان را وادار به پذيرش متن اصلي دانش صلح آميز هسته‌اي بومي كشور عزيزمان نمود.

باتبريك به همه مردم ايران و سپاس از همه مسئولين امر به ويژه دانشمندان و متخصصين صنعت هسته اي كشورمان و گراميداشت ياد و خاطره شهداي سرافراز صنعت هسته اي ، اين دستاورد ارزشمند برگ زرين ديگري را در عرصه جهاني براي كشورمان رقم زد و به تمام دنيا ثابت كرد كه ملت بزرگ و تاريخ ساز ايران اسلامي، اهل منطق و گفت وگوست و كسي نمي تواند با اين ملت با زبان تحريم و تهديد سخن بگويد.

ضمن ارج نهادن به اين دستاورد بزرگ هسته اي ، نبايد تصور نمود كه با انجام توافق هسته اي همه چيز به پايان رسيده است ، بلكه در آغازي ديگر و فصلي نو ، بايد ميهن عزيز مان را در جميع جهات براي كارهاي بزرگ‌تر و سرفرازي بيشتر از پيش مهيا نماييم.