وب سايت شخصي ولي اله ديني : سخن بعد از انتخابات
جمعه، 3 آبان 1387 - 14:52 کد خبر:7
حمد و سپاس يكتا خداوندي را كه جميع توفيقات در يد قدرت اوست


صميمانه ترين تبريكات خود را به مناسبت حلول سال نو ، طليعه درخشان بهار طبيعت كه پيام آور زدودن زنگارهاي باطني و نفساني و رستن شكوفه هاي ايماني در قلوب مومنين است تقديم مردم شريف اهر و هريس مي نمايم .

در ايام انتخابات و حتي ماه ها قبل از آن برخي از كانديداها و طرافداران آنها آگاهانه و يا نا آگاهانه از هر گونه تخريب ، نا سزاگويي ، هتك حرمت و دروغ پردازي در حق اينجانب دريغ نفرمودند كه در اين مورد در فرصت هاي مقتضي سخن خواهم گفت .

اينجانب بنابه تكليف و وظيفه شرعي خود با تبعيت از رهنمودهاي مقام معظم رهبري پا با عرصه انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گذاشتم و با دوري از جار و جنجال هاي تبليغاتي و وعده هاي بزرگ و نشدني كه نمايندگان قادر به انجام آنها نيستند ، خدمات و برنامه هاي خود را صادقانه ، بي منت و بي ادعا به مردم عرضه نمودم حال كه گرايش ، خواست و اراده اكثريت مردم بر اين امر استوار گرديد تا در مسئوليتي غير از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ايفاي وظيقه نمايم ، ضمن اداي احترام به خواست و نظر مردم از همه اقشار مردم چه آنان كه اينجانب را مورد لطف و محبت خود قرار داده و چه آنان كه ساير كانديداهاي محترم را زيبنده آراي خويش قرار داده اند تقدير و تشكر مي نمايم . اميدوارم منتخب مردم در دور دوم انتخابات بتواند وعده هاي انتخاباتي خود را جامه عمل بپوشاند و از همه آحاد مردم بويژه كساني كه دل درگرو توسعه و آباداني منطقه و سرافرازي ميهن عزيزمان دارند تقاضا دارم در همه حال وحدت و همگرايي خود را حفظ نمايند .
 

                                                                                                                                   و من ا… التوفيق  
                                                                                                                                   

                                                                                                                              ولي اله ديني نوروز 87