وب سايت شخصي ولي اله ديني : دانشگاه شيخ شهاب الدين اهري،آرزويي دست يافتني!
یکشنبه، 16 خرداد 1389 - 19:22 کد خبر:79
...در كنار ساير مولفه هاي توسعه ارسباران توجه به توسعه و ارتقاء اين بخش ضرورتي اجتناب ناپذير بوده و بيش از پيش احساس مي گردد . لذا وجود بيش از 12000نفر دانشجو در شهر فرهنگي اهر در بخشهاي مختلف آموزش عالي ، مي طلبد تا دانشكده كشاورزي اين شهر به دانشگاه شيخ شهاب الدين اهري ارتقا يابد و تحقق اين مطلب درصورت تلاش و پيگيري مسئولين و متوليان امر آرزويي دور از دسترس نخواهد بود.

شايد كمتركسي فكر مي كرد آموزش عالي در شهر اهر اينگونه رشد نمايد به طوري كه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر از درجه متوسط طي چند سال اخير به بزرگ و بسيار بزرگ و هم اكنون به بالاترين رديف بسيار بزرگ از 201 امتياز سال 84 به بيش از 1200 امتياز افزايش يافته است. و تعداد دانشجويان نيز به بيش از 3 برابر و رقمي بالغ بر 8500 نفر دانشجو افزايش يافته كه بنا بر اعلام مسئولين اين دانشگاه  بر اساس پيش بيني و استقبالي كه در سالجاري از رشته هاي فني و مهندسي مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد صورت گرفته ،اين رقم در سال تحصيلي جديد به 12 هزار نفر خواهد رسيد( بيش از 4 برابر قبلي). و در اين راستا تعداد رشته هاي كارشناسي ارشد از يك رشته در سال 84 به 22 رشته در سال 89 و كارشناسي پيوسته از 6 رشته به 39 رشته و كارشناسي ناپيوسته از 1 رشته به 19 رشته كه با احتساب رشته هاي كارداني و پاره وقت از 20 رشته سال 84 به 116 رشته در سال 89 رسيده است. 
و در يك كلام همانطوريكه همه به اين امر اذعان دارند اين دانشگاه با تلاش همه جانبه خود ره چندين ساله را در كمترين زمان ممكن پيموده و به پتانسيل توسعه منطقه ارسباران تبديل شده و مي رود كه در آينده نزديك اين شهرستان را به قطب دانشگاهي شمال غرب كشور و شهر دانشگاهي  استان تبديل نمايند. 
در كنار دانشگاه آزاد تاسيس و فعاليت ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي از جمله دانشگاه پيام نور ، دانشكده پيراپزشكي ،دانشكده كشاورزي و آموزشكده فني حرفه اي در ظرف سالهاي اخير و تحصيل دهها نفر در اين مراكز آموزش عالي از اقصي نقاط كشورمان فصل جديدي را در خصوص توسعه آموزش عالي در منطقه گشوده است .

 ازاينرو مي توان گفت آموزش عالي به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌ها نسبتي تنگاتنگ با ديگر حوزه‌ها مانند فرهنگ، صنعت، كشاورزي، خدمات و ...دارد و در كنار ساير مولفه هاي توسعه ارسباران توجه به توسعه و ارتقاء اين بخش ضرورتي اجتناب ناپذير  بوده و بيش از پيش احساس مي گردد . لذا وجود بيش از 12000نفر دانشجو در شهر فرهنگي اهر در بخشهاي مختلف آموزش عالي ، مي طلبد تا دانشكده كشاورزي اين شهر به دانشگاه شيخ شهاب الدين اهري ارتقا يابد و تحقق اين موضوع درصورت تلاش و پيگيري مسئولين و متوليان امر آرزويي دور از دسترس نخواهد بود.