وب سايت شخصي ولي اله ديني : رشد و توسعه يك شبه بوجود نمي آيد
سه شنبه، 16 بهمن 1397 - 00:28 کد خبر:831
وقتي شوراي گسترش آموزش عالي در تاريخ ۷۳/۱۰/۳ با ايجاد آموزشكده كشاورزي اهر موافقت مي كند ولي اين آموزشكده در مسير راه گم مي شود ، ۱۲ سال بعد از آن در حالي كه دو شهرستان جنوبي استان به دنبال ارتقاء آموزشكده/دانشكده خود به دانشگاه بودند آموزشكده كشاورزي اهر راه اندازي مي شود اكنون آن دو شهرستان به دنبال ارتقا سطح ،كميت وكيفيت دانشگاههاي خود هستند و دانشكده كشاورزي اهر در آرزوي ارتقا به دانشگاه شيخ شهاب الدين اهري است.

وقتي دانشكده پرستاري و مامايي اهر در سال ۷۳ تاسيس و از سال ۸۱ به بهانه اقماري بودن و نداشتن چارت سازماني مستقل از پذيرش دانشجو خودداري مي نمايد و در سال ۸۶ با پي گيري هاي مكرر و مداوم مسئولين امر مجوز تغيير نام و فعاليت دوباره اين دانشكده با ايجاد رشته هاي تكنسين فوريت هاي پزشكي ،كارداني اتاق عمل ،بيهوشي و علوم آزمايشگاهي به دانشكده پيراپزشكي و با هدف ارتقا به دانشكده علوم پزشكي در آينده اخذ و اما پذيرش دانشجو و ادامه فعاليت در سال تحصيلي ۸۸_۸۷ به يكباره متوقف مي شود؛
جواب بسياري از سئوالات كه در فضاي مجازي توسط برخي از صاحبنظران و دلسوزان منطقه پرسيده مي شود ، ناگفته پيداست