وب سايت شخصي ولي اله ديني : وقتي فرصت ها يكي پس از ديگري از دست مي روند
پنجشنبه، 18 بهمن 1397 - 19:44 کد خبر:832
وقتي فرصت ها يكي پس از ديگري از دست مي روند تنها وسيله جبران آن ، به اشتراك گذاشتن تجربيات گذشته و درس گرفتن از اشتباهات و انتخاب مسير شفاف و صحيح و سپس تلاش مضاعف است. با تغيير و پاك كردن صورت مسئله كار به جايي نمي رسد