وب سايت شخصي ولي اله ديني : دلسوزي به كسي كه مسبب مشكل در سازمان است آري يانه؟
جمعه، 24 اسفند 1397 - 23:50 کد خبر:835
👈 احساس دلسوزي نسبت به كسي كه مشكل دارد و ممكن است از طريق جابجايي،تعليق ويا اخراج كارش را از دست بدهد، طبيعي است. دلسوز بودن خوب است، اما اگر تصميم درست اتخاذ نشود اين موضوع در دراز مدت هم به سازمان وهم به شخص آسيب مي زند .بهتر است با او صادق باشيد و مشكلات وضعف هايش را صراحتا برايش توضيح داده و انتظارات خودتان را به صورت شفاف با او درميان بگذاريد و به او كمي زمان دهيد تا خود را اصلاح و تغيير دهد ، اين طوري بيشتر در حقش لطف مي كنيد تا اينكه او را در گوشه و كنار سازمان به حال خود رها كنيد . مديري كه سعي دارد با كارمندي كه مسبب مشكل است، بيش از اندازه مهربان باشد، بايد بداند كه دارد در حق بقيه كاركنان كه كارشان را به موقع انجام مي دهند و ممكن است تحت تأثير رفتار آن كارمند قرار بگيرند، ظلم مي‌كند.