وب سايت شخصي ولي اله ديني : كتاب قافيه و عروض من
شنبه، 25 خرداد 1398 - 00:39 کد خبر:845
از دوران نوجواني علاقه زيادي به شعر وادبيات دارم،در سال سوم دبيرستان ابياتي را سرودم و با اشتياق و ذوق فراوان بردم به دبير ادبيات فارسي مان جناب آقاي اشرافي كه خداوند طول عمرشان دهد، نشان دادم،ايشان اشعار من را ديدند و براي اينكه دل من را نشكنند، گفتند خيلي خوب است ولي اگر ابيات شما وزن هم داشته باشد عالي خواهد بود من كه رشته تحصيلي ام رياضي فيزيك و در دبيرستان شهيد مدرس اهر تحصيل مي كردم و چيزي از وزن اشعار نمي دانستم فقط به قافيه و رديف توجه كرده بودم ازايشان راهنمايي خواستم وايشان فرمودند كتاب قافيه وعروض رشته فرهنگ وادب را بگيرم ومطالعه كنم ، اين بود كه رفتم كتاب مذكور را تهيه ومطالعه كردم وتازه متوجه شدم دنياي اشعار چه دنياي پر رمز و رازي است. اگر فرصتي پيدا كنم معمولا برنامه "مشاعره" را كه از شبكه نسيم پخش مي شود تماشامي كنم امشب فرصتي داشتم تا اين برنامه را ببينم رباعي فوق در قسمت پاياني برنامه توسط جناب آقاي "اسماعيل آذر" مجري محترم قرائت شد، زيبا و دلنشين