وب سايت شخصي ولي اله ديني : مشكل ما همين ساده هاست!
یکشنبه، 27 بهمن 1398 - 00:01 کد خبر:856
چهار سال پيش اوايل سال ۹۴ ، چند ماه مانده به ثبت نام انتخابات مجلس شوراي اسلامي تعدادي از همشهريان پيشم آمدند و از من براي ثبت نام در دوره دهم دعوت كردند باعرض شرمندگي و با كمال احترام و بدون رودربايستي خدمتشان گفتم ، نمي توانم و نگرانم كه اين ماموريت سنگين را نتوانم به سر منزل مقصود برسانم، يكي از دوستان گفت شرايط خيلي خوب است و احتمال راي آوردن شما بيشتر از ديگران است از چي نگران هستيد، گفتم اتفاقا از همين نگرانم، شايد اگر نيت صرفا به دست آوردن كرسي مجلس بود مي آمدم اما نگرانم كه مردم با هزار اميد و آرزو به بنده راي دهند و بعد از توفيق به خاطر اختلاف نظر هاي داخلي و... در منطقه نتوانم اين كشتي پر تلاطم را به سر منزل مقصود برسانم چون در اين شرايط آنچه كه بيشتر از نظر مردم نمود دارد و از منتخب خود انتظار دارند صرف نظر از عملكرد ملي نماينده ، عملكرد منطقه اي اوست


در آن جلسه دوستان يكي دو تا از مشكلات منطقه را گفتند كه در اينجا از گفتن آن معذورم و من بنا به تجربه كاري خود مي توانستم پاسخي داشته باشم ، به دوستان گفتم فرض كنيد همين فردا انتخابات باشه و از پس فردا من هم بشوم نماينده، آيا چند نفر از شوراي نه نفره شهرمان حاضرند با من همكاري كنند و بالعكس و آيا من خواهم توانست نظر مثبت اكثريت قريب به اتفاق دوستان را جلب كنم اين هم يك طرف قضيه است و آيا منيت هايمان اجازه خواهد داد مصالح منطقه وكشورمان را بر منافع و مصالح خود ترجيح دهيم؟

باور داشته باشيم مشكل ما همين ساده هاست و در خود ماست،جاي دور نرويم و به قول مولوي؛

بيرون ز تو نيست هرچه در عالم هست

در خود بطلب هر آنچه خواهي كه توئي