وب سايت شخصي ولي اله ديني: تبديل واحدهاي مختلف اندازه گيري به يكديگر
دوشنبه، 9 دی 1392 - 12:40     کد خبر: 354

واحد هاي اندازه گيري در كشورهاي مختلف با يكديگر متفاوت هستند و شما براي محاسبه مي بايست يا همه آنها را بشناسيد و يا از ابزاي براي تبديل واحد هاي متنوع استفاده كنيد.در ادامه نحوه تبديل واحدهاي مختلف به يكديگر و همچنين جداول مربوطه ارائه مي گردد.

تبديل واحدهاي مختلف به يكديگر
* دما(temperature)

دما داراي دو واحد كاربردي سلسيوس يا سانتي گراد و فارنهايت است.
- هر درجه ي سانتي گراد(سلسيوس) برابر با 33.8 درجه فارنهايت »  
- هر درجه فارنهايت برابر منفي 17.22 درجه سانتي گراد(سلسيوس) است » 
يك مثال: دماي طبيعي بدن 37 درجه سلسيوس يا 98.6 درجه فارنهايت است.
* طول (Length)
واحدهاي كاربردي طول عبارتند از متر ، پا ، اينچ و مايل كه يكاي طول در سيستم SI متر است، از پا بيشتر براي ارتفاع از سطح زمين استفاده مي شود، اينج هم كه در اندازه گيري صفحات تلويزيون و مانيتور رايج است و مايل در بسياري از كشورها به جاي كيلومتر استفاده مي شود(مثلا فاصله ي بين دو شهر و …).واحد ديگري به نام يارد (Yard) نيز براي مسافت به كار مي رود كه تقريبا برابر متر است.
- هر اينچ برابر 2.54 سانتي متر است » 1inches= 2.54 centimeter
- هر فوت(پا) برابر 30.5 سانتي متر است » 1feet = 30.5 centimeter
- هر مايل برابر 1.6 كيلومتر است » 1mile = 1.6 kilometer
- هر يارد برابر 91.44 سانتي متر است » 1Yard = 91.44centimeter
چند مثال: وقتي هواپيمايي در ارتفاع 2500 پايي حركت مي كند ارتفاع آن تقريبا معادل 762 متر است.
اگر فاصله ي بين دو شهر 300 مايل باشد فاصله آن دو شهر تقريبا معادل 483 كيلومتر است.
قطر يك تلويزيون 21 اينچي تقريبا معادل 53.5 سانتي متر(حدود نيم متر) است.
* وزن (Weight)
وزن نيز داراي واحدهاي متفاوتي است از جمله كيلوگرم و گرم، اونس(Ounce)، پوند(Pound)، تن(Tonne) و … است. البته واحدهايي مثل سير و مثقال نيز در كشورمان وجود دارد كه براي مواد ارزشمند مثل زعفران، طلا و… كاربرد دارد. گرم و كيلوگرم رايج ترين واحدهاي اندازه گيري اند، اونس بيشتر در مورد وزن طلا(در جهان) به كار مي رود.
- هر مثقال برابر 4.7 گرم است » 1 مثقال=4.7 گرم
-هر سير برابر 75 گرم است » 1 سير=75 گرم
- هر اونس برابر 28.35 گرم است » 1ounce = 28.35grams
- هر پوند برابر 453.56 گرم است » 1pound = 453.56grams
- هر تن برابر 1000 كيلوگرم است » 1tonne = 1000Kilograms
چند مثال: وقتي گفته مي شود هر اونس طلا در بازار جهاني به فلان قيمت فروش رفت يعني هر 28.35 گرم طلا.
وقتي گفته مي شود يك ماشين 12 تن وزن دارد يعني وزن آن معادل 12000 كيلوگرم است.
اگر شما به بازار برويد و 2 مثقال زعفران خريداري كنيد وزن زعفران معادل 9.4 گرم است.
اگر شما 2 سير دارچين(يك ماده گياهي) خريداري كنيد وزن دارچين معادل 150 گرم است.
* حجم(Volume)
براي حجم واحد هايي از جمله گالن(بشكه)، ليتر، سي سي ، سانتي متر مكعب و… به كار مي رود. حتما شنيده ايد كه گالن بيشتر براي خريد و فروش نفت در بازار جهاني به كار مي رود، ليتر كاربردهاي زيادي دارد و از جمله ي آن در مورد بنزين و … است.
هر بشكه نفت خام معادل صد و پنجاه و نه ليتر يا دقيق تر 99/158 ليتر است.
هر گالون 3.78 (تقريبا 4 ) ليتر است.
دو نوع واحد بشكه داريم يكي آمريكايي (US Gallons) و ديگري انگليسي(UK
Gallons) آنچه كه در بالا گفته شد گالن آمريكايي است كه رواج بيشتري
دارد.( هر گالن انگليسي معادل 4.55 ليتر است.)
- هر ليتر معادل 1000 سانتي متر مكعب است » 1Litre = 100 Cm3
- سي سي ، ميلي ليتر و سانتي متر مكعب معادل هم هستند » CC = Mililiter = Cm3
چند مثال: وقتي گفته مي شود هر بشكه نفت خام درياي شمال در بازار جهاني فلان قدر دلار به فروش رفت منظور همان 3.78 (تقريبا 4 ) ليتر است.
روي بطري نوشابه ي يك نفره نوشته شده 250 سي سي مي توانيم بگوييم 250 ميلي ليتر يا 250 سانتي متر مكعب.
* سرعت (Speed)
براي سرعت واحد هاي متفاوتي وجود دارد كه رايج ترين آن كيلومتر بر ساعت(Km/h) است، در فيزيك از يكاي ديگري بيشتر استفاده مي شود كه متر بر ثانيه است(m/s) كه واحد بين المللي SI نيز هست و يكاي ديگري كه در كشورهاي اروپايي و آمريكا رايج است مايل بر ساعت است.
- هر مايل بر ساعت معادل 1.6 كيلومتر بر ساعت است » 1Mile/Hour = 1.6Kilometer/Hour
- هر متر بر ثانيه معادل 3.6 كيلومتر بر ساعت است » 1Meter/Second = 3.6Kilometer/Hour
يك مثال: وقتي گفته مي شود اتومبيلي با سرعت 100 مايل بر ساعت در حركت است سرعت آن معادل 160 كيلومتر بر ساعت است.
* قدرت (Power)
براي قدرت دو واحد كاربردي داريم يكي كيلو وات(Kilowatt) و ديگري اسب بخار(Horsepower) كه اسب بخار بيشتر در مورد قدرت موتور اتوموبيل به كار مي رود.
- هر اسب بخار معادل 0.735 كيلووات است » 1Horsepower = 0.735Kilowatts
يك مثال: وقتي گفته مي شود قدرت موتور فلان اتوموبيل 3000 اسب بخار است قدرت آن معادل 2206.5 كيلووات است.

 

 جدول تبديلها

 

تبديل واحدهاي دما:

سيليسيوس(سانتيگراد) به فارنهايت = ( – ۳۲) × ۵⁄۹
فارنهايت به سيليسيوس
= ( × ۹⁄۵)+۳۲
كلوين به فارنهايت
K = ( + ۴۵۹٫۶۷) × ۵⁄۹
فارنهايت به كلوين
= K × ۹⁄۵ − ۴۵۹٫۶۷

تبديل واحد هاي طولي:

* 1 ميليمتر = 039 / 0 اينچ *

* 1 اينچ = 400 / 25 ميليمتر *

* 1 اينچ = 54 / 2 سانتيمتر *

* 1 متر = 093 / 1 يارد *

* 1 فوت = 333 / 0 يارد *

* 1 فوت = 12 اينچ *

* 1 فوت = 5 / 30 سانتيمتر *

* 1 فوت = 305 / 0 متر *

* 1 يارد = 3 فوت *

* 1 يارد = 914 / 0 متر *

* 1 يارد = 44 / 91 سانتيمتر *

* 1 كيلومتر = 621 / 0 ميل *

* 1 ميل = 609 / 1 كيلومتر *

* 1 ميل = 3 / 1609 متر *

* 1 ميل = 1760 يارد *

* 1 ميل دريايي = 6080 فوت *

* 1 ميل دريايي = 5152 / 1 ميل *

تبديل واحدي هاي سطحي:

* 1 سانتيمتر = 155 / 0 اينچ مربع *

* 1 اينچ مربع = 452 / 6 سانتيمتر مربع *

* 1 متر مربع = 764 / 10 فوت مربع *

* 1 فوت مربع = 093 / 0 متر مربع *

* 1 متر مربع = 196 / 1 يارد مربع *

* 1 يارد = 9 فوت مربع *

* 1 يارد مربع = 8360 سانتيمتر مربع *

* 1 يارد مربع = 836 / 0 متر مربع *

* 1 ميل مربع = 590 / 2 كيلومتر مربع *

* 1 كيلومتر مربع = 386 / 0 ميل مربع *

* 1 كيلومتر مربع = 100 هكتار *

* 1 هكتار = 01 / 0 كيلو متر مربع *

* 1 هكتار = 471 / 2 جريب *

* 1 جريب = 405 / 0 هكتار *

* 1 جريب = 740 / 4 يارد مربع *

تبديل واحد هاي حجمي:

* 1 اينچ مكعب = 387 / 16 سانتيمتر مكعب *

* 1 پنت = 568 / 0 ليتر *

* 1 ليتر = 026 / 61 اينچ مكعب *

* 1 ليتر = 7598 / 1 پاينت *

* 1 ليتر = 264178 / 0 گالن آمريكايي *

* 1 ليتر = 219975 / 0 گالن امپريال *

* 1 ليتر = 035316 / 0 فوت مكعب *

* 1 ليتر = 00629 / . بشكه آمريكايي *

* 1 متر مكعب = 315 / 35 فوت مكعب *

* 1 متر مكعب = 17 / 264 گالن آمريكايي *

* 1 متر مكعب = 97 / 219 گالن امپريال *

* 1 متر مكعب = 2898 / 6 بشكه آمريكايي *

* 1 كيلو ليتر = 1000 ليتر *

* 1 كيلو ليتر = 308 /0 يارد مكعب *

* 1 فوت مكعب = 316 / 28 ليتر *

* 1 فوت مكعب = 4805 / 7 گالن آمريكايي *

* 1 فوت مكعب = 2288 / 6 گالن امپريال *

* 1 فوت مكعب = 028317 / 0 متر مكعب *

* 1 فوت مكعب = 321 اينچ مكعب *

* 1 گالن آمريكايي = 78533 / 3 ليتر *

* 1 گالن آمريكايي = 82268 / 0 گالن امپريال *

* 1 گالن آمريكايي = 133681 / 0 فوت مكعب *

* 1 گالن آمريكايي = 0338095 / 0 بشكه آمريكايي *

* 1 گالن آمريكايي = 0037854 / 0 متر مكعب *

* 1 گالن امپريال = 42 / 277 اينچ مكعب *

* 1 گالن امپريال = 54592 / 4 ليتر *

* 1 گالن امپريال = 160544 / 0 فوت مكعب *

* 1 گالن امپريال = 20094 / 1 گالن آمريكايي *

* 1 گالن امپريال = 028594 / 0 بشكه آمريكايي *

* 1 گالن امپريال = 0045461 / 0 متر مكعب *

* 1 بشكه آمريكايي = 9702 اينچ مكعب *

* 1 بشكه آمريكايي = 984 / 158 ليتر *

* 1 بشكه آمريكايي = 44 گالن آمريكايي *

* 1 بشكه آمريكايي = 9726 / 34 گالن امپريال *

* 1 بشكه آمريكايي = 6146 / 5 فوت مكعب *

* 1 بشكه آمريكايي = 15899 / 0 متر مكعب *

تبديل واحد هاي وزني:

* 1 گرم = 035 / 0 اونس *

* 1 اونس = 35 / 28 گرم *

* 1 پوند = 453592 / 0 كيلو گرم *

* 1 پوند = 592 / 453 گرم *

* 1 كيلو گرم = 20462 / 2 پوند *

* 1 پود روسي = 380 / 16 كيلو گرم *

* 1 كيلو گرم = 061 / 0 پود روسي *

* 1 تن = 1000 كيلو گرم *

* 1 خروار = 300 كيلو گرم *

* 1 خروار = 100 من تبريز *

* 1 خروار = 64000 مثقال *

* 1 ري = 12 كيلو گرم *

* 1 ري = 4 من تبريز *

* 1 ري = 2560 مثقال *

* 1 كيلو گرم = 1000 گرم *

* 1 من تبريز = 3 كيلو گرم *

* 1 من تبريز = 640 مثقال *

* 1 چارك = 10 سير *

* 1 چارك = 750 گرم *

* 1 چارك = 160 مثقال *

* 1 سير = 75 گرم *

* 1 سير = 16 مثقال *

* 1 مثقال = 6875 / 4 گرم *

* 1 مثقال = 24 نخود *

* 1 نخود = 1953 / 0 گرم *

* 1 نخود = 4 گندم *

* 1 گندم = 0488 / 0 گرم *

* 1 تن متريك = 98421 / 0 تن بزرگ *

* 1 تن متريك = 10231 / 1 تن كوچك *

* 1 تن متريك = 6 / 2204 پوند *

* 1 تن بزرگ = 12 / 1 تن كوچك *

* 1 تن بزرگ = 01605 / 1 تن متريك *

* 1 تن كوچك = 892857 / 0 تن بزرگ *

* 1 تن كوچك = 907185 / 0 تن متريك *

* 1 تن كوچك = 2000 پوند *

واحد هاي نيروي حرارت:

* 1 قوه اسب = 550 فوت پوند در ثانيه *

* 1 قوه اسب = 746 / 0 كيلو وات *

* 1 قوه اسب = 014 / 1 اسب بخار *

* 1 اسب بخار = 542 فوت پوند در ثانيه *

* 1 اسب بخار = 986 / 0 قوه اسب *

* 1 اسب بخار = 736 / 0 كيلو وات *

* 1 كيلو وات = 1000 وات *

* 1 كيلو وات = 340 / 1 قوه اسب *

* 1 كيلو وات = 359 / 1 اسب بخار *

* 1 كيلو وات = 737 فوت پوند در ثانيه *

واحد هاي انگليسي:

* 1 واحد حرارتي = 252 كيلو گرم كالري *

* 1 واحد حرارتي = 393 / 0 قوه اسب در ساعت *

* 1 واحد حرارتي = 293 / 0 كيو وات ساعت *

* 1000 كيلو گرم كالري = 3068 واحد حرارتي *

* 1000 كيلو گرم كالري = 559 / 1 قوه اسب در ساعت *

* 1000 كيلو گرم كالري = 163 / 1 كيلو وات ساعت *

* كيلو وات ساعت = 3411 واحد حرارتي *

* كيلو وات ساعت = 1340 قوه اسب در ساعت *

* كيلو وات ساعت = 6 / 859 كيلو گرم كالري *

<><><><><><><><><><><>

اندازه استاندارد كاغذ با واحد ميليمتر:

 

A Series B Series

* A0 = 841 @ 1189 * <><><> * B0 = 1000 @ 1414 *

* A1 = 594 @ 841 * <><><> * B1 = 707 @ 1000 *

* A2 = 420 @ 594 * <><><> * B2 = 500 @ 707 *

* A3 = 297 @ 420 * <><><> * B3 = 353 @ 500 *

* A4 = 210 @ 297 * <><><> * B4 = 250 @ 353 *

* A5 = 148 @ 210 * <><><> * B5 = 176 @ 250 *

* A6 = 105 @ 148 * <><><> * B6 = 125 @ 176 *

* A7 = 74 @ 105 * <><><> * B7 = 88 @ 125 *

* A8 = 52 @ 74 * <><><> * B8 = 62 @ 88 *

 

جدول تبديل واحد ها

* 1 پينت = 568/ 0 ليتر *** 1 سانتيمتر = 0394 / 0 اينچ

*1 ليتر= 219 / 0 گالن *** 1 ميليمتر = 039 / 0 اينچ

*1 گالن = 546 / 4 ليتر *** 1 اينچ = 4 / 25 ميليمتر

* 1 انس = 350 / 28 گرم *** 1 اينچ = 54 / 2 سانتيمتر

*1 گرم= 035 / 0 انس *** 1سانتيمتر = 393 / 0 اينچ

*1 كيلو گرم = 204 / 2 پوند *** 1 متر = 093 / 0 يارد

*1 پوند = 453 / 0 كيلو گرم *** 1يارد = 914 / 0 متر

* 1 پوند = 59 / 453 گرم *** 1 يارد = 44 / 91 سانتيمتر

* 1 گرم = 00221 / 0 پوند *** 1كيلو متر = 621 / 1 مايل

* 1 گرين = 065 / 0 گرم *** 1 مايل = 609 / 1 كيلومتر

* 1 گرم = 43 / 15 گرين *** 1 مايل = 3 / 1609 متر

* 1 پود روسي = 380 / 16كيلو گرم *** 1 فوت = 305 / 3 متر

* 1 كيلوگرم = 061 / 0 پود روسي *** 1 متر 281 / 3 فوت

* 1 تن = 1000 كيلو گرم *** 1 سانتيمتر مربع = 155 / 0 اينچ

* 1 خروار = 300 كيلو گرم *** 1اينچ مربع = 452 / 6 سانتيمتر

* 1 خروار = 100 من تبريز *** 1متر مربع = 764 / 10 فوت مربع

* 1 ري = 12 كيلو گرم *** 1 متر مربع = 196 / 1 يارد مربع

* 1 ري = 3 من تبريز *** 1 يارد مربع = 836 / 0 متر مربع

* 1 ري = 2650 مثقال *** 1هكتار = 471 / 2 اكر

* 1 كيلو گرم = 1000 گرم *** 1 اكر = 404 / 0 هكتار

*1 من تبريز = 3 كيلو گرم *** 1مايل مربع = 590 / 2 كيلو متر

* 1 من تبريز = 640 مثقال *** 1كيلومتر مربع = 386 / 0 مايل

* 1 چارك = 10 سير *** 1 متر مكعب = 315 / 35 فوت

* 1 چارك = 750 گرم *** 1 فوت مكعب = 0283 / 0 متر مكعب

* 1 چارك = 160 مثقال *** 1 سانتيمتر مكعب = 061 / 0 Cu in

*1 سير = 75 گرم *** 1 متر مكعب = 308 / 1 يارد مكعب

* 1 سير = 16 مثقال *** 1 يارد مكعب = 764 / 0 متر مكعب

*1 مثقال = 6875 / 4 گرم *** 1جريب = 405 / 0 هكتار

* 1 مثقال = 24 نخود *** 1 هكتار = 471 / 2 جريب

* 1 نخود = 1953 / 0 گرم *** 1 اينچ مكعب = 0164 / 0 ليتر

*1 نخود = 4 گندم *** 1 ليتر = 03 / 61 اينچ مكعب

* 1 گندم = 0488 / 0 گرم *** 1 ليتر = 759 / 1 پينت

<><><><><><><><><>

Heat Flow Rate :

Btu / H @ 0.2931 = Watt

Kcal / H @ 1.163 = Watt

Horsepower (Boiler) @ 9.81 = KW

Horsepower (U.K) @ 0.7457 = KW

Ton, refrig. (12000 Btu / H) @ * 3.517 = KW

Lb / H (Steam at 212 F) @ 0.284 = KW

U (Btu / H.ft.F) @ 5.6783 = U (W/m.K)

Volume :

Gallon (U.S. liquid) @ 3.7854 = Liter

Flow Rate :

Gallon / Min (G.P.M) @ 0.0631 = L / Sec

GPM @ 0.0000631 = M3 / Sec

GPM @ 0.2272 = M3 / H

GPH @ 0.003785 = M3 / H

M3 / H @ 0.2778 = L / Sec

Cu. Ft / Min (CFm) @ 1.698 = M3 / H

CFM @ 0.4719 = L / Sec

Lenght :

Inch @ 25.4 = MM

Ft @ 0.3048 = M

Velocity :

Ft / Min (FPM) @ 0.005008 = M / Sec

Ft / Sec @ 0.3048 = M / Sec

Mass :

Lb (mass) @ 0.4536 = Kg

Force :

Lb (force) @ 4.45 = N

Pressure :

Lb (force) / In (PSI) @ 6.895 = Kpa

PSI @ 0.06895 = Bar

Bar @ 100 = Kpa

Atmosphere @ 101.3 = Kpa

PSI @ 0.703 = M of. water

Ft of water @ 2.989 = Kpa

Inch of water @ 0.2491 = Kpa

* = 3.968 = Btu

<><><><><><><><>

ارزش حرارتي سوخت هاي مختلف بصورت تقريبي:

شرح * واحد * نفت سفيد * نفت گاز * نفت كوره * گاز مايع *

وزن مخصوص * * 7900 / 0 * 839 / 0 * 9040 / 0 * 5605 / 0 *

ارزش حرارتي * kcal/kg * 11000 * 10700 * 10200 * 12000 *

ارزش Gross * kcal/ lit * 8700 * 9000 * 9200 *

ارزش حرارتي ناويژه * kcal/kg * 10300 * 10100 * 9600 *

ارزش حرارتي ويژه * kcal/ lit * 8150 * 8500 * 8700 *

# * Lit * 158 / 1 * 115 / 1 * 087 / 1 *

## * M3 * 864 / 0 * 897 / 0 * 920 / 0 *

### * Lit * 323 / 1 * 271 / 1 * 242 / 1 *

#### * M3 * 775 / 0 * 785 / 0 * 805 / 0 *

*ارزش حرارتي برق * Kcal/Kw * 860 *

*ارزش حرارتي گاز طبيعي * Kcal/M3 * 9000 *

*ارزش حرارتي ويژه گاز طبيعي * Kcal/M3 * 9500 *

#حجم معادل با يك متر مكعب گاز، مقايسه حجم بر اساس بازده حرارتي مساوي فراورده.

#حجم گاز طبيعي معادل با يك ليتر، مقايسه حجم بر اساس بازده حرارتي مساوي فراورده.

# # حجم معادل با يك متر مكعب گاز، مقايسه حجم بر اساس بازده گاز طبيعي و مايع (80 درصد) و نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره (70درصد)، برق (100 درصد).

### حجم گاز طبيعي معادل با يك ليتر، گاز مايع شامل C3 بمقدار 30 درصد، C4 بمقدار 70 درصد.

تبديل كيلو وات به اسب بخار:

* KW <><><> HP ***** KW <><><> HP *

* 0.06 = 1/12 ***** 18.5 = 25 *

* 0.09 = 1/8 ***** 22 = 30 *

* 0.12 = 1/6 ***** 30 = 40 *

* 0.18 = 1/4 ***** 37 = 50 *

* 0.25 = 1/3 ***** 45 = 60 *

* 0.37 = 1/2 ***** 55 = 75 *

* 0.55 = 3/4 ***** 75 = 100 *

* 0.75 = 1 ***** 90 = 125 *

* 1.1 = 1.5 ***** 110 = 150 *

* 1.5 = 2 ***** 132 = 175 *

* 2.2 = 3 ***** 160 = 200 *

* 3 = 4 ***** 200 = 270 *

* 4 = 5.5 ***** 250 = 340 *

* 5.5 = 7.5 ***** 315 = 430 *

* 7.5 = 10 ***** 355 = 480 *

* 11 = 15 ***** 400 = 545 *

* 15 = 20 ***** ** * ** *

اندازه استاندارد كاغذ با واحد ميليمتر:

A Series B Series

* A0 = 841 @ 1189 * <><><> * B0 = 1000 @ 1414 *

* A1 = 594 @ 841 * <><><> * B1 = 707 @ 1000 *

* A2 = 420 @ 594 * <><><> * B2 = 500 @ 707 *

* A3 = 297 @ 420 * <><><> * B3 = 353 @ 500 *

* A4 = 210 @ 297 * <><><> * B4 = 250 @ 353 *

* A5 = 148 @ 210 * <><><> * B5 = 176 @ 250 *

* A6 = 105 @ 148 * <><><> * B6 = 125 @ 176 *

* A7 = 74 @ 105 * <><><> * B7 = 88 @ 125 *

* A8 = 52 @ 74 * <><><> * B8 = 62 @ 88 *


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها