نسخه تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني
:: آيا نشايد اندكي تحمل وبخشش!! یکشنبه، 24 بهمن 1395 - 01:13
✅كشاورزي يك مزرعه بزرگ گندم داشت، زمين حاصل خيزي كه گندم آن زبانزد خاص و عام بود. ايام برداشت محصول بود و شبي از شب ها روباهي وارد گندم زار شد همين كه دنبال جايي براي خواب بود بخش كوچكي از مزرعه را لگدمال كرد. پيرمردكينه روباه را به دل گرفت و بعد از چند روز روباه را به دام انداخت و تصميم گرفت از حيوان انتقام بگيرد. مقداري پوشال را به روغن آغشته كرده به دم روباه بست و آتش زد. روباه شعله ور در مزرعه به اين طرف وآن طرف مي دويد و كشاورز بخت برگشته هم به دنبالش، در اين تعقيب و گريز گندمزار به خاكستر تبديل شد!! گاهي دربرخورد با عمل اشتباه همسر ؛ فرزند؛ دوست ؛ همكار و همسايه و...نسبت به خودمان چنان شتابان و سخت و بي فكر عمل مي كنيم كه نه تنها اصلاحي صورت نمي گيرد بلكه آتش به بنيان خود مي زنيم !! آيا نشايد اندكي تحمل و بخشش والبته برخورد متناسب !!

:: ✅ افكار_مثبت_درست سه شنبه، 12 بهمن 1395 - 23:32
يك ليوان آب كدر را با همه ي آلودگي ها و ذرات درونش تجسم كنيم و اينكه بنا به هردليلي مانند ترس از شكستن ليوان و پاشيدن آب بر روي وسايل خانه و.... نمي توانيم يكباره آن را عوض كنيم، اگر مدتي آب تميزي را درون اين ليوان بريزيم تا محتواي ليوان سرريز شود، بالاخره همه آب كثيف از ليوان خارج مي شود و آبي كه ليوان را پر مي كند، كاملا شفاف خواهد بود. با اين تصميم مي بينيم كه لازم نبوده كه همه انرژي خود را مصروف يك روش آن هم به صورت حذفي براي از بين بردن آب كدر و به دردنخور بگذاريم وبراي خود هزينه هاي اضافه بتراشيم بلكه راه هاي ديگري نيز براي گرفتن نتيجه مطلوب وجود داشته و ما اينجا راه درستي را جايگزين كرديم و طولي نكشيد آنچه كه مانع و مزاحم بود از بين رفت و به هدفي كه مي خواستيم يعني جايگزيني آب تميز رسيديم!!

:: زادگاهم را با همه عشق و احساسم دوست دارم جمعه، 8 بهمن 1395 - 19:42
گاهي همين دوست داشتن را كساني بر نمي تابند و حسادتشان كار دستشان مي دهد تا به دروغ هاي سخيف متوسل شوند!! اگر انسان به زادگاهش تعصب نداشته باشد چگونه مي تواند به آذربايجان و در يك كلمه به ايران عزيز تعصب و عرق ملي داشته باشد. والسلام همين...

:: آنچه از "پلاسكو" آموختم سه شنبه، 5 بهمن 1395 - 11:16
آموختم كه درباره ايمني و مديريت بحران، حتي در حد زندگي شخصي و حرفه اي چيز زيادي نمي دانم. دانستم كه نمي دانم اگر در طبقات پايين خانه يا محل كارم آتش سوزي رخ دهد، چگونه بايد جان خود و اطرافيانم را نجات دهم. دانستم كه درباره كمك هاي اوليه چيز زيادي نمي دانم و متوجه شدم كه در يادگيري مهارت هاي ايمني و امدادي، كوتاهي كرده ام و بايد زماني را براي يادگيري شان اختصاص دهم.

:: دانشگاه شيخ شهاب الدين اهري ضرورتي انكار ناپذير براي توسعه ارسباران دوشنبه، 22 آذر 1395 - 01:35
در آيين تجليل از برگزيدگان برتر پژوهشي استان در ميان اسامي دانشگاه هاي استان فقط جاي دانشگاه شيخ شهاب الدين اهري خالي بود!! عنواني كه براي پايه گذاري آن تلاش هاي زيادي صورت پذيرفته و منطقه ارسباران به حق شايسته داشتن آن است. وجود پتانسيل هاي كم نظير شهر تاريخي و فرهنگي اهر مي طلبد تا دانشكده كشاورزي اين شهر به دانشگاه شيخ شهاب الدين اهري ارتقا يابد وتحقق اين موضوع براي توسعه ارسباران يك ضرورت انكار ناپذير است. اميد كه با تلاش ها وپي گيري هاي مسئولين ومتوليان امر و همه كساني كه حتي از دور دستي بر آتش دارند، با ايجاد بستر و شرايط لازم به زودي شاهد ارتقاي دانشكده كشاورزي موجود به دانشگاه شيخ شهاب الدين اهري باشيم.

:: مدير اثر بخش برتر از مدير موفق سه شنبه، 2 آذر 1395 - 21:39
"مديريت" به عنوان يك پديده اجتماعي ضروري، در عصر كنوني چنان سيطره خود را بر عرصه هاي مختلف زندگي مردم تثبيت كرده كه كمتر پديده اي با چنين شتابي گسترش يافته است. "مديريت" نه تنها در نظام مدرن و متمدن كنوني و در نتيجه تامين نيازهاي بنيادين جوامع از لحاظ اقتصادي نهفته است، بلكه نشان دهنده ريشه هاي اعتقادي جوامع متعدد و نهايتاً مؤيد نظريه امكان نظارت بر زندگي و معيشت انسان از طريق سازماندهي سيستماتيك منابع انساني و اقتصادي است كه عوامل انساني ‌و اقتصادي را براي بهبود زندگي فردي و ‌اجتماعي متشكل مي سازد. به سخن ديگر،" مدير" بايد دانش پژوه‌و درعين حال هنرمندي باشد‌ كه‌ به سبب وقوفش بر دانش مديريت و نيز تحت تاثير ويژگي هاي فردي، بتواند با بهره گيري مطلوب و بهينه از كليه امكانات موجود از قبيل: نيروي انساني،اختيارات سازماني، تجهيزات و سرمايه، سازمان متبوع خود را در جهت تحقق اهداف تعيين شده هدايت و رهنمون سازد.

:: سلطه بوروكراسي چهارشنبه، 26 آبان 1395 - 20:47
با مطالعه بُعد مديريتي برخي سازمانهاي دولتي به نظر مي رسد مديريت اين سازمانها در سيطره دو عنصر اصلي هستند، اول مديراني كه فكر مي كنند سازمان را اداره مي كنند؛ دوم بوروكراسي قوانين و مقررات عنصري كه واقعا سازمان را مي چرخاند! ناكارآمدي مديريت، و سلطه بوروكراسي در چنين سازمانهايي زماني بيشتر نمود پيدا مي كند، كه با مراجعه ذي نفعان به ايشان براي حل مشكلي كه بر اساس منطق انساني مشكل قلمداد نمي شود، محدود كنندگي بوروكراسي قوانين و مقرراتي كه توسط انسان براي حل مشكل تدوين شده است ، به عنوان مانع عمده حل مشكل از سوي مدير مطرح مي شود. بوروكراسي كه به زعم وى به عنوان قانوني مقدس و لايتغير تلقي مي شود. ماركس وبر واضع نظريه بوروكراسي در انتهاى كتاب مربوطه نگرانى را از تدوين نظريه بوروكراسى اعلام مى دارد و آن نگراني از تبديل بوروكراسى از وسيله اي براي تحقق هدف به خود هدف است، اتفاقي كه در حال حاضر توسط نامديران به وفور در سازمانهاي دولتي در حال وقوع است. شايد بتوان نيت اصلي انيشتن از ارائه معادله محاسبه انرژي اتمي و ماحصل واقعي آن را، با نيت اصلي وبر از وضع نظريه بوروكراسي و ماحصل واقعي آن مقايسه كرد. اولي به دست وحشيان تمدن تمثيل از شهريار و دومي به دست نامديران از يك ابزار كاركردي به ابزار كژكاركردي بدل شده است.

:: EFQM چيست؟ یکشنبه، 16 آبان 1395 - 14:52
مدل تعالي سازماني مدلي است كه سازمانها را ارزيابي و عملكرد آنها رااندازه گيري مي كند. اين مدل به سازمانها كمك مي كند تا با مقايسه وضعيت موجود و مطلوب خود تفاوتها را شناسايي كنند ، سپس با بررسي علل وقوع اين تفاوتها راه حلهاي بهبود وضع موجود را پيدا و آنها را اجرا نمايند. ( تعريف عمومي مدل تعالي [1]) بنياد اروپايي مديريت كيفيت يا European Foundation of Quality Management كه به اختصار EFQM خوانده ميشود در سال 1988 توسط 14 شركت بزرگ اروپايي[2] تشكيل شد و در حال حاضر 600 سازمان بزرگ چند مليتي و ملي عضو آن هستند . EFQM در حقيقت يك سازمان غير انتفايي متولي بررسي چهارچوب تعالي سازماني موسوم به EFQM Excellence Model, است . ابتدا به بررسي مدل تعالي سازماني ميپردازيم :

:: چگونه دروغگو را تشخيص دهيم؟ یکشنبه، 9 آبان 1395 - 20:01
تكنيك هايي كه در زير درمورد تشخيص دروغ و دروغگو برايتان معرفي مي كنيم، معمولاً توسط پليس و نيروهاي امنيتي استفاده مي شود. اين تكنيك ها براي مديران، كارفرماها و افراد عادي براي استفاده در موقعيت هاي روزمره كه تشخيص دروغ از راست به جلوگيري از قرباني شدن براي دسيسه و فريب كمك مي كند، مفيد است. هشدار: گاهي اوقات، ناداني بهتر است. بعد از به دست آوردن اين علم، ممكن است با فهميدن اينكه كسي به شما دروغ مي گويد، آزرده خاطر شويد.

:: راهكارهاي ساده براي حفظ و تقويت انگيزه كاركنان یکشنبه، 9 آبان 1395 - 19:59
برخي مديران نه‌تنها كمكي به حفظ منابع انساني نمي‌كنند، بلكه باعث مي‌شوند اعضاي تيم همه انگيزه‌شان را از دست بدهند، مديران با رعايت برخي نكات ساده مي توانند ميزان انگيزه كاركنان خود را تقويت كنند. نقش كاركنان به طور حتم از مهمترين عوامل موفقيت و ناكامي سازمان ها در دستيابي به اهداف تعريف شده به حساب مي آيد، هرچقدر منابع انساني از دانش و انگيزه بيشتري برخوردار باشد، درصد موفقيت سازمان نيز به طور چشمگيري افزايش خواهد يافت. هرچند درارتباط با اهميت نقش كاركنان بعنوان عنصر ارزشمند و وظايف مديريت سازمان در چند سال اخير متون داخلي وخارجي بسياري تاليف و در اختيار مديران و تصميم گيران حوزه هاي مختلف اجرايي قرار گرفته است، اما مي توان ادعا كرد كه تاكنون اين مهم در افزايش بهره وري و كارآيي سازماني دركشورمان مغفول واقع و بصورت شايسته به آن پرداخته نشده است.

:: شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي و اعمال نظارت دقيق بر آن شنبه، 24 مهر 1395 - 16:05
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اجراي بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياست‌هاي كلي «انتخابات» را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، ابلاغ كردند.

:: اعضاي اوپك به چه قيمت از نفت نياز دارند؟ پنجشنبه، 8 مهر 1395 - 14:15
با اجازه دادن به سقوط قيمت‌ نفت، توليدكنندگان پرهزينه از دور خارج شده و كاهش عرضه مازاد موجب صعود 80 درصدي قيمت نفت از ژانويه تاكنون شده است. تقريبا تمامي 27 تحليلگر مورد بررسي بلومبرگ بر اين عقيده‌اند كه اعضاي اوپك اين استراتژي را ادامه خواهند داد. پيشنهاد جايگزين، طرح فريز نفتي بود كه در نشست ماه گذشته در اوپك رد شد. با توجه به آخرين اظهارات اعضاي اوپك و تحليلگران، سهم عرضه هر كشور در ماه آوريل در ادامه آمده است.

:: اصرار دارم بر وحدت قلوب و اتحاد نيروهاي مؤمن و انقلابي دوشنبه، 5 مهر 1395 - 12:22
اختلاف بين برادران مؤمن هيچ به مصلحت نيست؛ بايد نقطه مقابل دشمن حركت كنيم... به يكي از برادران با ملاحظه صلاح او و كشور توصيه كرديم وارد نشود

:: 8 علت سردرد شنبه، 3 مهر 1395 - 13:32
تقريبا نيمي از جمعيت بزرگسال جهان در طول سال گذشته حداقل يكبار دچار سردرد شده اند كه معمولا علت اين سردردها، استرس، مصرف برخي غذاها، سيگار، كمبود خواب يا حذف وعده هاي غذايي است. اما سردرد علت هاي ديگري هم دارد كه معمولا سخني از آن ها به ميان نمي آيد. در ادامه به بيان هشت مورد از عجيب ترين دلايل سردرد مي پردازيم.

:: ✅يك شهر خوب! جمعه، 19 شهریور 1395 - 23:23
يك شهر خوب بايد چنان ساخته شود كه اسباب رفاه ، آسايش ،آرامش و امنيت ساكنان خود را فراهم سازد، شايد يك شهر به تنهايي با داشتن بزرگراههاي عريض وطويل ويا باجمعيت بسيار و خودرو‌هاي آخرين مدل و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ و... شهر خوب محسوب نشود. اگرچه داشتن امكانات فوق از ملزومات زندگي شهري امروزي است اماهيچ شهري را نمي‌توان به صرف داشتن اين خصوصيات، يك شهر خوب دانست ،بلكه شهر خوب شهري است كه شهروندانش آن را خوب بشناسند وآن شهرنيز نيازهاي آنها را به خوبي برآورده بكند‌. شهري خوب شهري است كه كسي را از ياد نمي‌برد و جاي كسي در آن خالي نيست در شهر خوب كوچك و بزرگ، جوان و سالمند، مجرد و متاهل، سالم و معلول ،كاسب وبازاري، هنرمند وهنردوست و....همه ديده مي‌شوند. اين شهر خوب مي‌تواند در هر نقطه‌اي از زمين باشد به شرطي كه مردمانش هم خواهان شهري خوب باشند؛ در شهر خوب همه مردم بايد دست در دست هم دهند وبا مشاركت هدفدار خود در اداره شهر با خدمتگزاران خود همدل باشند و آنها را ياري كنند. اين شهر خوب مي‌تواند در ايران باشد، در تبريز ،اهر و يا هر جاي ديگر.

:: ارسباران فرزندان لايق و توانمند زيادي دارد و كانديداتوري امثال بنده را منتفي مي نمايد پنجشنبه، 11 شهریور 1395 - 15:25
...مجلس... پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور و مشاركت واقعي مردم در تصميم گيري ها و مظهر اراده ملي است و در اين راستا و درمقطع كنوني ارسباران فرزندان لايق و توانمند زيادي دارد كه هر تك تكشان مي توانند بار بزرگ امانت نمايندگي مجلس را به نحو شايسته به سر منزل مقصود برسانند و حضور اين افراد كانديداتوري امثال بنده را منتفي مي نمايد ، اميدوارم با حضور حماسي ، آگاهانه و پرشورمردم و انتخاب اصلح در موعد مقرر ، اين مهم به نحو احسن تحقق يابد.

:: ✅با شكستن پاي ديگران خود بهتر راه نمي رويم❗️ سه شنبه، 26 مرداد 1395 - 23:07
دونده اي در تمامي مسابقات ركورد زده بود ، در يكي از مسابقات به خاطر سنگ اندازي برخي از كساني كه توان رقابت با او را نداشتند، با وجود اصابت سنگ به پايش نايستاد و خم به ابرو نياورد و به مسير ادامه داد ولي به دليل آسيب ديدگي و جراحات وارده ديرتر از ديگران به خط پايان رسيد.بعد از مسابقه هيچكدام از ركورد هاي قبلي اش ديده نشد و به او گفتند پايش كج بود و نتوانست!! اكنون كه دست همه رو شده و موعد مسابقه اي ديگر رسيده ، با فضاسازي هاي كاذب متوسل به دروغ و تهمت شده و حرف هاي ناشايست درحق او (دونده) مي زنند تا مبادا او وارد مسابقه شود. در اين ميان برخي هم كه تازه وارد ميدان رقابت شده اند و خود حرفي براي گفتن ندارند همان حرف ها را تكرار مي كنند ، انگار مشكل همه دونده يا دونده هايي هستند كه زماني با خدعه رقيب از صحنه كنار گذاشته شده اند. داستان عجيبي است اخلاق چنان رنگ خود را باخته كه برخي حتي داشته ها و توانايي هاي خود را از ياد مي برند تا در يك رقابت سالم آن را به نمايش بگذارند ؛ آنها مي خواهند با شكستن پاي ديگران در مسير ادامه دهند و راه رفتن خود را بهتر نشان دهند ولي آيا مي شود باشكستن پاي ديگران بهتر راه رفت!؟ ممكن است موفق به شكستن پاي كسي بشوي اما قطعا خود بهتر راه نخواهي رفت و اگر به مقصد هم رسيدي آخرش بي راهه خواهد بود.

:: زلزله ۲۱ مرداد سال ۹۱ ارسباران و ذكر چند نكته: جمعه، 22 مرداد 1395 - 21:48
ديروز ۲۱ مرداد ۹۱سالروز زلزله تاسف بار ارسباران بود ! مراسم ياد بود مختلفي در شهرها يا روستاهاي منطقه به طرق مقتضي برگزار شد و با بازماندگان اين رخداد تاسف انگيز ابراز همدردي شد كه درجاي خود قابل تقدير است. در اين ارتباط ذكر چند نكته ضروري مي نمايد: ۱-ساخت منازل آسيب ديده شهري و روستايي كه يكي از اضلاع مهم ترميم وتوسعه منطقه بود با استفاده از تسهيلات وام و با مساعدت وتلاش مسئولين امر انجام شد كه لازم است از همه كساني كه اعم ازمسئولين ومردم در اين زلزله به اندازه وسع وتوان خود به ياري مردم زلزله زده ارسباران شتافتند تقدير وتشكر نمود. ۲- براي توسعه زير ساخت هاي اساسي منطقه از طرح دوفوريتي ۲۱ ماده اي كه يك ماه بعد از زلزله قول طرح آن در مجلس داده شد دود سفيدي بر نخاست و اعتباري عايد منطقه نشد، واز محل طرح مهر هم پروژه اي به سرانجام نرسيد ووعده مسئولين وقت در خصوص پروژه هاي عمراني به عنوان مثال اتمام بزرگراه اهر- تبريز تحقق نيافت. ۳- همچنين در آن سالها اعتبار ويژه اي براي جبران خسارات زلزله وتوسعه وتقويت زير ساخت ها در لوايح بودجه به مجلس ارايه نشد و اجراي پروژه هاي عمراني با همان اعتبارات قطره چكاني ادامه يافت تا اينكه با دستور سال گذشته رييس جمهور محترم در خصوص تخصيص ۹۰ ميليارد تومان ظرف دو سال به يكي از اين پروژه هاي اساسي يعني بزرگراه اهر-تبريز احداث اين پروژه جان تازه اي به خود گرفته واميد است با تلاش مسئولين ذيربط در موعد مقرر به اتمام برسد.

:: آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است! سه شنبه، 19 مرداد 1395 - 01:04
اخيرا در برخي از گروه ها وكانال هاي خبري محلي افراد با نام و بي نام اقدام به حتاكي و تخريب مي نمايند وتهمت ها و دروغ هاي سخيفي را در حق خادمين واقعي مي كنند كه حاكي از نگراني شديد آنها از يك اعلام حضور است!؟ با توجه به درخواست جمعي از كاربران اين وبسايت مبني بر اعلام نظر در اين خصوص، بايد گفت #آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است#تو پاك باش و مدار اي برادر از كس باك * زنند جامه ناپاك، گازُران بر سنگ(4) «سعدي»...... اما ذكر چند نكته: ۱- خط تخريب وتوهين وافترا ، افراد و يا باقيمانده همان كساني هستند كه در گذشته سالها با فريب و وعده توخالي وتخريب ديگران از نردبان موفقيت بالا رفتند؛ اما بي راهه رفتند !!وچنين شد كه در پايان حتي جرات دفاع از عملكرد خود را پيدا نكردند!! ۲- افراد نو ظهور ديگري هم پيدا شده اند كه باده قدرت مستشان كرده و براي پيمودن پلكان ترقي وموفقيت راه اسلاف خود را مي روند و چيزي به جز تخريب و تحقير ديگران بلد نيستند و در حالي كه خود را قانون مدار و اخلاق مدار مي پندارند اما هنوز اندر خم كوچه بي اخلاقي اند. واينگونه است كه مع الاسف در كارزاري نابرابر ناحق با پررويي و دغل هر چه تمام خود را جاي حق مي گذارد وطلبكار هم مي شود!!!

:: دانشمندان با تبديل دي اكسيد كربن، برق توليد كردند شنبه، 16 مرداد 1395 - 19:27
دانشمندان آمريكايي روش جديدي براي جذب دي اكسيد كربن و تبديل آن به يك محصول مفيد در حين توليد برق ابداع كردند. در پي يك مطالعه جديد، محققان دانشگاه كرنل از روش جديدي براي جذب گازهاي گلخانه اي و تبديل آن به يك محصول مفيد در حين توليد برق پرده برداشتند. اين محققان يك پيل انرژي آلومينيوم/ دي اكسيد كربن ابداع كردند كه از واكنش هاي الكتروشيميايي براي جدا كردن دي اكسيد كربن و توليد برق استفاده مي كند.

:: تأييد صلاحيت نامزدها يك دوره‌اي است/ آسيب‌هاي خريد و فروش آراء شنبه، 16 مرداد 1395 - 19:04
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در هر دوره‌اي از برگزاري انتخابات، صلاحيت افراد مجدد بررسي مي‌شود و صلاحيتي كه شوراي نگهبان اعلام مي‌كند، فقط براي يك دوره است... كدخدايي همچنين به زمانبندي انتخابات در نظام فعلي انتخاباتي كشور اشاره كرد و گفت: اين مسئله نيز دشواري‌هاي بسياري براي ما ايجاد كرده كه لازم است اصلاح شود. ...وي تخلفات انتخاباتي، تبليغات انتخاباتي و هزينه‌هاي تبليغات را از ديگر اشكالات و چالش‌هاي نظام انتخاباتي فعلي توصيف كرد و گفت: در حال حاضر مشخص نيست فعاليتي كه يك نامزد انجام مي‌دهد، در چه زماني تبليغات محسوب مي‌شود و در چه زماني تبليغات نيست... سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درباره برخوردهاي صورت گرفته با تخلفات انتخاباتي از قبيل خريد و فروش آراء نيز گفت: برخوردهايي صورت گرفته اما متاسفانه در نظام فعلي انتخاباتي برخورد با تخلفات، حداقلي و كُند است كه تاثير لازم را ندارد.متن كامل نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان به نقل از مهر در ادامه آمده است:

:: معرفي ۱۰ شركت برتر جهان در عرصه اينترنت شنبه، 16 مرداد 1395 - 10:11
بيش از ۲۵ سال پيش يك فيزيكدان بريتانيايي به نام تيم برنرز لي سنگ بناي شبكه جهاني وب را گذاشت و مقدمات يك جهش را فراهم كرد. در اينجا به ۱۰ شركت برتر جهان مي پردازيم كه بدون وب به اين موفقيت و جايگاه نمي‌رسيدند.

:: 10 تصميم مالي كه 10 سال ديگر از گرفتن آنها پشيمان خواهيد شد شنبه، 16 مرداد 1395 - 10:05
زندگي پر از تصميم‌هاي مالي است، بعضي ساده، بعضي سخت، اما همگي آنها نهايتا روي زندگي شما در آينده تاثير مي‌گذارند. به خاطر گرفتن چنين تصميماتي، طي يك دهه، زندگي شما ممكن است كلا زير و رو شود. امروز مي‌خواهم درباره‌ي بعضي از اين انتخاب‌هاي مالي حرف بزنم كه قرار است در ۱۰ سال آينده از گرفتن‌شان پشيمان بشويد. مي‌خواهم شما را از درد و رنج ناشي از گرفتن اين تصميمات نجات بدهم. حرف‌هاي امروز من را آويزه‌ي گوش‌تان بكنيد كه قرار است حسابي به دردتان بخورند.

:: ۸ اسفند سال جاري آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي یکشنبه، 10 مرداد 1395 - 22:38
مطابق اعلام ستاد انتخابات وزارت كشور ۸اسفند سال جاري آغاز ثبت نام داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود وبر اساس ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي داوطلباني كه قصد حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را دارند بايد 6 ماه قبل از روز ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند.بنابر اين داوطلباني كه واجد شرايط استعفا مي باشند بايد حد اكثر در دو هفته اول شهريور از سمت خود استعفا دهند.

:: برگزاري انتخابات ميان دوره اي مجلس در حوزه اهر وهريس همزمان با رياست جمهوري در ۲۹ ارديبهشت ۹۶ چهارشنبه، 6 مرداد 1395 - 11:33
باموافقت شوراي نگهبان زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال 1396 ، 29 ارديبهشت اعلام شد. طبق ماده 22 قانون انتخابات، انتخابات رياست جمهوري و شوراي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي‌شود، همچنين در اين دوره انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در چهار حوزه‌ انتخابيه از جمله اهر وهريس همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار مي‌شود.

:: تفاوت مذاكره و مناظره در چيست؟ یکشنبه، 3 مرداد 1395 - 18:06
بسيار پيش مي‌آيد كه در حوزه ارتباطات نيز، مانند بسياري از حوزه‌هاي ديگر، كلمات و واژه‌ها را با بي‌دقتي به جاي يكديگر به كار ببريم. «مذاكره» و «مناظره» دو مورد از اين واژه‌ها هستند. بعضي از ما، مناظره را مصداقي از مذاكره مي‌دانيم و گروه ديگري هم كه كمي تخصصي‌تر نگاه مي‌كنند، بر اين باور هستند كه «مناظره»، شكلي از «مذاكره رقابتي» است و با مدل «برد-باخت» انجام مي‌شود. از لحاظ علمي، «مذاكره» و «مناظره» تفاوت‌هاي جدي با هم دارند و همين تفاوت‌ها باعث مي‌شود كه ابزارها و الگوي ذهني مورد استفاده در يكي، در ديگري قابل استفاده نباشد. در اينجا به برخي از مهم‌ترين اين تفاوت‌ها اشاره مي‌كنيم:

:: 30 ويژگي افراد ضعيف جمعه، 1 مرداد 1395 - 14:39
1-به ندرت سؤال مي‌كنند؛ ۲-تفاوت ميان تدبير و حيله را نمي‌دانند؛ ۳-قابل پيش‌بيني نيستند؛ ۴-به ندرت فرد توانمندي اطرافشان پيدا مي‌شود؛ ۵-نهايت تلاش خود را مي‌كنند تا نگويند: اشتباه كردم؛ ۶-خيلي سريع مي‌خواهند به پول برسند؛ ۷-خيلي اصرار دارند آدم‌هاي خوبي هستند؛ ۸-تصور مي‌كنند سر همه را كلاه گذاشته‌اند؛ ۹-دائما روش و فكر و حلقه تغيير مي‌دهند؛ ۱۰-شخصيت داشتن و ثبات شخصيتي براي منافع آنها، آفت است؛ ۱۱-به ندرت به پي‌آمد‌هاي كارهاي خود اهميت مي‌دهند؛ ۱۲-با ارادت، چاپلوسي و وارونه جلوه دادن مسايل، رشد مي‌كنند؛ ۱۳-چون براي كسب پول و مقام عجله دارند، بسيار تزوير مي‌كنند؛ ۱۴-بيهوده مي‌خندند؛ ۱۵-براي ارائه تصوير مثبت از خود، از هر حيله‌اي استفاده مي‌كنند؛ ۱۶-در رابطه با يك موضوع، به افراد مختلف، تفاسير مختلف مي‌گويند؛ ۱۷-بسيار طمع و حسادت دارند؛ ۱۸-حوصله ندارند سي سال زحمت بكشند تا احترام ديگران را بدست آورند؛ ۱۹-مجهز به صفت چاپلوسي‌اند؛ ۲۰-بسيار وقت مي‌گذارند تا سر از كار ديگران درآورند؛ ۲۱-حداقل نصف آنچه كه مي‌گويند صحت ندارد؛ ۲۲-اعتماد به نفس مبتني بر جهل دارند؛ ۲۳-بسيار افراد كوتاه مدت هستند؛ ۲۴-چون با حيله‌گري كار خود را پيش مي‌برند، بسيار فراموش كارند؛ ۲۵-زبانشان بسيار تلخ است؛ ۲۶-اهل هياهو هستند؛ ۲۷-براي رسيدن به پول با هر اهريمني كار مي‌كنند؛ ۲۸-تقريباً به جز پول و مقام، هيچ اصل ديگري براي آنها مهم نيست؛ ۲۹-نتيجه (۱): اتوموبيل بنز آنقدر با كيفيت است كه نيازي به دروغ و تبليغ و وارونه سازي براي فروش ندارد؛ ۳۰-نتيجه (۲): توانايي‌ها و خلاقيت‌هاي افراد باشخصيت آنقدر فراوان است كه نيازي به بازي و تزوير و جعل ندارند.

:: اهر و هريس از نگاه گردشگري چهارشنبه، 30 تیر 1395 - 18:01
اهر بزرگترين شهر منطقه ارسباران است. حضور اين شهر در تاريخ آذربايجان همواره پررنگ بوده است. در دوره ايلخانان مغول، اهر استراحتگاه تابستاني ايلخان ها بود. در زمان صفويان هم اهر توجه پادشاهان را جلب كرد. چرا كه قبر شيخ شهاب الدين ( مرشد شيخ صفي الدين اردبيلي) در آنجا قرار دارد. زماني كه از هريس صحبت مي كنيد آنچه به ذهن تان مي رسد فرشي است كه هميشه محبوب كساني بوده است كه به صنايع دستي آذربايجان علاقه داشته اند. فرش هريس شايد معروف ترين صنايع دستي آذربايجان مي باشد.

:: هر كسي از پلكان تخريب و تهمت بالا رود... دوشنبه، 28 تیر 1395 - 00:31
هركسي از پلكان تخريب و تهمت وافترا به ديگران بالا برود به قول مولانا «عاقبت اين نردبان افتادني است» و در بين مردم جايگاهي نخواهد داشت و به هرحال روي ديگر چهره خود را نمايان خواهد نمود ،چه بسيارند افرادي كه جلوي چشم ما هستند وبايد آيينه عبرت ديگران قرار گيرند ودر گذشته براي بدست آوردن جايگاهي از هر گونه تهمت ،افترا ، بد گويي ، دادن وعده هاي بي شمار وگفتن دروغ هاي بزرگ خود را در نظر مردم موجه وتوانمند جلوه دادند و اكنون حنايشان نزد ملت رنگ باخته است . دوران مسئوليت خيلي زود مي گذرد اما آنچه در بين مردم مي ماند صداقت رفتار ،گفتار وكردار است.

:: كدخدايي، عليزاده وموسوي بعنوان حقوقدانان شوراي نگهبان انتخاب شدند. چهارشنبه، 23 تیر 1395 - 10:22
سه نفر از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان از بين افراد معرفي شده از سوي رئيس قوه قضاييه در جلسه علني امروز مجلس انتخاب شدند. براساس شمارش آرا عباسعلي كدخدايي با ۲۰۶ راي، محمدرضا عليزاده با ۱۸۱ راي و سيدفضل الله موسوي با ۱۵۲ راي حائز اكثريت آرا شده و بعنوان حقوقدان شوراي نگهبان انتخاب شدند. رئيس قوه قضاييه هفته گذشته عباسعلي كدخدايي، محمدرضا عليزاده، احمد بيگي حبيب آبادي، محمدهادي صادقي و سيدفضل الله موسوي به عنوان نامزدهاي حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد.

صفحه بعد