تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: 21 مرداد ياد و خاطره جانباختگان زلزله ارسباران گرامي باد
چهارشنبه، 22 مرداد 1399 - 00:16     کد خبر: 879

روز ۲۱مرداد۹۱ در يك هواي نسبتا گرم ساعت حدوداي ۱۷ بود و روزهاي آخر ماه مبارك رمضان، در دفتر كارم در #تبريز بودم كه يك دفعه صداي غرش زمين هويدا شد و زمين لرزه اي مخوف لرزه به دلمان انداخت نمي دانم چه شكلي خودمان را به محوطه و حياط شركت رساندم تعدادي از همكاران هم كه هنوز تشريف داشتند خودشان را به محوطه رسانده بودند هنوز در شوك زلزله اول بوديم كه بلافاصله زلزله ديگري باهمان شدت اوليه به وقوع پيوست و همگي نگران بوديم و دقيقا نميدانستيم محل دقيق زلزله كجاست در همان دقايق اوليه خيابان ها مملو از جمعيت و خودرو شد و ارتباطات تلفني تقريبا دور از دسترس قرار گرفت ، بالاخره معلوم شد #زلزله در شهرستان هاي #اهر ، #ورزقان و #هريس رخ داده من وقتي به اهر رسيدم بعد از افطار بود و تعدادي از همكاران در محوطه اداره در حال برپايي چادر و ... بودند ضمن گراميداشت ياد و خاطره جانباختگان عزيز اين حادثه از همه همكاران مخلص گاز استان ، بالاخص همكاران شهرستان هاي اهر ، ورزقان و هريس كه از جان و دل مايه گذاشتند و شبانه روز تلاش كردند به ويژه با حضور به موقع در صحنه عمليات در ساعات اوليه زلزله و در آن شرايط سخت و دشوار ضمن مهار #گاز در تاسيسات گازرساني اجازه حتي يك مورد حادثه و تلفات اعم از انفجار، آتش سوزي و ...ناشي از گاز طبيعي را ندادند ، صميمانه تشكر و قدرداني نموده و دست تك تك شان را به گرمي مي فشارم

برگشت به تلکس خبرها