تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: شهرك صنعتي اهر و چند حرف حساب؟
چهارشنبه، 19 شهریور 1399 - 00:06     کد خبر: 881

۱)اگر زمين شهرك صنعتي اهر، كج و معوج و ناهموار است اعتبار دولتي بگيريم تسطيح كنيم و بدينوسيله سرمايه گذاران را تشويق ومساعدت نماييم ۲)اگر ظرفيتش پرشده و ديگر نمي شود براي صنايع و كارخانجات ديگر زمين واگذار كرد زمين صاف و هموار مناسب براي احداث شهرك در اطراف اهر پيدا كنيم و شهرك دوم را (به مانند ساير شهرهاي مشابه اهر و حتي كوچكتر از آن ) ايجاد و به مردم خدمت نماييم ۳)يادمان نرفته در گذشته كساني بودند از همين جنس حرف ها زدند و شعار دادند و گفتند پايمان به مركز برسد همه چيز را درست مي كنيم اما پايشان به مركز هم رسيد و آنقدرخود را درگير حواشي كردند تا اين كه وقت گذشت و نه تنها كاري از پيش نبردند به توسعه همين يك شهرك هم كمك درخور و شايسته نكردند!؟ ۴)تمام فكر و ذكر خود را به اثبات كج و كوله بودن شهرك صنعتي اهر مشغول نكنيم از اين محل چيزي عايد اهر نمي شود، هر كار خوبي هم ممكن است درمقابل مزيت هاي فراوانش چند تا ايراد و اشكال نيزداشته باشد عقل و منطق حكم مي كند كه به جاي نابودي كل كار آن چند اشكال را رفع نماييم ، اگر شهرك نقايصي دارد آن را رفع كنيم ۵)تمام توسعه اهر در شهرك صنعتي نيست در قطب دامپروري و كشاورزي مي شود شهرك هاي كشاورزي و دامپروري هم ايجاد كرد كه دقيقا در راستاي سند توسعه و تقويت بازار محصولات دامي و كشاورزي منطقه و مساعد با محيط زيست و داراي ايجاد ارزش افزوده فراوان است و همچنين ساير بخش ها از جمله گردشكري

برگشت به تلکس خبرها