تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: 8 اشتباه رايج مديران كه كارمندان شايسته را فراري ميدهد
سه شنبه، 25 شهریور 1399 - 21:49     کد خبر: 882

نگه داشتن كارمندان خوب به ظاهر سخت است اما مي توان به راحتي و با اجتناب از چند اشتباه رايجي كه اين امر را سرعت مي بخشد، آنها را از دست نداد. زماني كه شركتي خطا مي كند اولين كساني كه آن جا را ترك مي كنند، بهترين كارمندانش هستند چرا كه بيشترين استعدادها را دارند. براي نگه داشتن آنها، بايد علاقمندشان كرد. طبق تحقيقي كه شركت ارائه دهنده مشاوره در زمينه تجربيات موفق و فناوري به نام CEB انجام داده، يك سوم كارمندان عالي رتبه به دليل عدم توانايي مدير در جذب آن ها، به دنبال كار جديد مي گردند. 🔷اين احساس ناگهاني پديدار نمي شود بلكه به آرامي در بي علاقگي آن ها به كار نمود پيدا مي كند. Michael Kibler بخش اعظمي از كارش را به مطالعه ي اين پديده پرداخته و آن را جرقه ناميده است. طبق اين تعريف كارمندان آتش اشتياقشان به كار را مانند ستاره هاي در حال مرگ، از دست مي دهند. 🔷اين پديده متفاوت از فرسودگي شغلي است زيرا بحران آشكاري نيست. به نظر مي رسد كه آن ها كارشان را به خوبي انجام مي دهند، ساعات زيادي را صرف كار مي كنند، كارهاي يكنواخت را به خوبي به اتمام مي رسانند و در جلسات كاري به نحو احسن صحبت مي كنند. اما حقيقتا در يك حالت راكد طاقت فرسايي مشغول به كار هستند و نتيجه ي آن، بي علاقگي به كار است ⭕️براي جلوگيري از تبديل شدن آتش اشتياق كارمندان خوب به اين بي علاقگي، مديران بايد از بروز شرايط زير جلوگيري نمايند:

1⃣وضع بيش از اندازه قوانين در اين كه شركت ها بايد قوانيني داشته باشند، شكي نيست. اما بايد مواظب بود كه قوانين ضروري با قوانين دست و پا گير اشتباه نشوند. حتي كارمندان خوب نيز زماني كه فكرمي كنند تحت نظر شديد هستند، به دنبال جاي ديگري براي كار مي گردند.

2⃣برخورد يكسان با همه البته در مدارس اگر همه دانش آموزان به يك چشم نگريسته شوند خوب است، اما در محيط هاي كاري بايد استراتژي ديگري به خدمت گرفته شود. در محل كار نبايد با همه به يك شكل رفتار كرد. اين كار به بهترين كارمندان شما نشان ميدهد كه ميزان عملكرد آن ها در رفتار مدير با آن ها اثري نمي گذارد.

 3⃣بي توجهي به عملكرد ضعيف كاركنان در موسيقي جاز هر قدر كه گروه خوب كار كند، باز هم صداي ساز نوازنده اي كه عملكرد ضعيفي دارد؛ شنيده مي شود. همين طور در يك شركت زماني كه مدير به عملكرد ضعيف يك كارمند اهميت نمي دهد، بقيه ي كارمندان نيز از تلاش كردن دلسرد مي شوند.

4⃣اهميت ندادن به دستاوردهاي مهم كاركنان تشويق در افزايش انگيزه ي كارمندان بسيار موثر است. هر كسي كه بيش ترين تلاش خود را نشان مي دهد، انتظار تقدير شدن را نيز دارد؛ زيرا تنها در اين صورت است كه مدير به كارمندش نشان مي دهد به او اهميت مي دهد. مديران بايد با كارمندان شان ارتباط داشته باشند تا نحوه ي خوشحال شدن آن ها را بيابند. برخي با ترفيع و برخي با يك تقدير عمومي به كارشان علاقمندتر مي شوند.

5⃣قطع ارتباط با كاركنان دليل استعفاي بيش از نيمي از كارمندان، عدم ارتباط با مدير است. مديران شركت هاي برجسته به خوبي مي توانند ميان مدير و انسان بودن تعادل برقرار كنند. جشن گرفتن موفقيت كارمندان و يا هم دردي با كساني كه زمان سختي را مي گذارنند مثال هايي براي اين مورد هستند.

6⃣پنهان كاري در مورد اهداف بزرگ شركت ارسال ليست وظايف و انتظار برآورده شدن آنها كار آساني است، اما ضرورت دارد كه كارمندان برجسته را در جريان امور بگذاريد. اين نوع كارمندان چون به كارشان اهميت مي دهند، حجم زيادي از كار را متقبل مي شوند و براي اين منظور به هدف نيازمندند. اگر آن ها هدف را ندانند، دچار بي انگيزگي مي شوند و در جاي ديگري به دنبال هدف مي گردند.

7⃣فراهم نكردن امكانات لازم براي دنبال نمودن علايق شخصي كاركنان گوگل امكاني را براي كارمندانش فراهم كرده كه 20 درصد از زمان خود را صرف علاقه مندي هايي نمايند كه به باورشان «بيشترين نفع را عايد آن مي كنند». كارمندان با استعداد، پرشور نيز هستند. اگر براي اين كارمندان فرصتي مطابق با علاقمندي شان را فراهم كنيد، هم مبتكرتر مي شوند و هم از كارشان راضي خواهند بود. اما اكثر مديران دوست دارند كه افرادشان را محدود كنند. آن ها فكر مي كنند كه اگر به كارمندان چنين فرصتي دهند، بهره وري شان كم تر خواهد شد. اما تحقيقات علمي نشان دادند افرادي كه به كارشان علاقمند هستند، مغزشان به حالتي رشد پيدا مي كند كه 5 برابر افراد ديگر كار مي كنند.

8⃣ايجاد جوي بيش از اندازه جدي در محيط كار اگر كارمندان در محل كار خوش نگذرانند، كسل شده و تمام قدرت قدرت شان را به كار نمي گيرند. براي مثال شركت گوگل، كلاس هاي ورزش، غذاي مجاني و بولينگ برگزار مي كند.

✏️منبع:businessinsider

@management_simple


برگشت به تلکس خبرها