تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: يك توهم خطرناك؛ "هم‌ يِسين هم ايشلَسين"
جمعه، 4 مهر 1399 - 16:24     کد خبر: 886

متاسفانه در ميان عوام گزاره‌اي غلط و خطرناك توسط افكار و دستان ناپاك جا افتاده كه مي گويد: "يك مدير يا مسئولي كه خوب كار مي‌كند اگر بخورد هم اشكالي ندارد" و كاملا روشن است كه در اينجا منظور از خوردن چيزي جز اختلاس و رشوه‌گرفتن و دست‌درازي به بيت‌المال و رانتخواري نيست. و هستند بسياري از افراد كه اين توهم عوام‌، زير زبانشان مزه كرده و فكر مي‌كنند با پروپاگاندا و حركات پوپوليستي مي‌توانند خود را فردي كارا و توانمند نشان دهند تا پشت اين ويترين تميز با دستان كثيف براي خود لقمه بگيرند، به اين اميد اگر لو هم بروند اين گزاره به كمكشان خواهد آمد كه اشكالي ندارد هم يِييب هم ايشلييب! اما غافل از اينكه كدام عقل سالمي مي پذيرد فردي كه دستش به گرفتن رشوه و رانتخواري و ويژه‌خواري و يا مهيا كردن مسير اين تخلفات آلوده است مي‌تواند خوب و به نفع مردم كار كرده باشد! چگونه يك دزد در هنگام دزدي همزمان مي‌تواند به نفع صاحبخانه هم كاري انجام دهد؟!

در همين شهر بودند افرادي كه اين گزاره براي آنها بكار برده مي‌شد اما سالها بعد روشن شد كه همان كارهاي خوب ظاهري هم محملي بوده براي لفت و ليس كه چندي بعد نه از خوبي كار چيزي ماند نه از خود كار ...

و پي بردن به اينكه كدام كارها واقعا خوب هستند و زيربنايي و كدام كارها پوشالي‌اند و عوام‌فريبانه چند سال زمان مي‌خواهد، البته نه براي متخصصين و واقفين به امور!

بزرگوراني هم كه مي‌خورند و فكر مي‌كنند كسي نمي‌بيند و يا اگر مي‌بيند با خود مي‌گويد: اشكالي ندارد " هم يِيير هم ايشليير" سخت در اشتباهند و همچون كبك سر در برف دارند ...


منبع:🔗Araz newschannel


برگشت به تلکس خبرها