وب سايت شخصي ولي اله ديني: شايعه در سازمان
یکشنبه، 9 دی 1397 - 01:40     کد خبر: 828

يكي از سرچشمه هاي مرسوم شايعات وجود تضاد و برخورد بين مديران وكاركنان تحت تظارت آنان و ناتوانايي مديران در حل صحيح و انساني اين تضاد هاست با بررسي و گوش دادن از شايعات تهديدها را به فرصت تبديل كنيد در خيلي از موارد مديران با شنيدن شايعه ها مي توانند نگرش هاي كاركنان و مطالب مورد علاقه آنان را بشناسند و نسبت به آن بينش پيدا كنند.


يك مدير كار آمد بايد شايعه را بشناسد، آن را تعريف كند ، علل پيدايش و گسترش شايعه را جويا شود ، آثار مخرب آن را بداند و با شيوه هاي پيشگيري از شكل گيري شايعه ها در سازمان آشنا باشد.
شايعه ها مي توانند در داخل يك سازمان به سرعت و شبيه به يك طوفان ويرانگر ، گسترش پيدا كنند.

شايعه در زماني ساخته مي شود كه كاركنان به يك حادثه خاص علاقه مندند و برايشان اهميت ويژه اي دارد و همچنين ابهامي در مورد آن حادثه وجود دارد يا واقعيت هاي مربوط به آن مبهم است.
به عنوان مثال اگر يكي از خطوط توليدي كارخانه اي كه مدير آن تازه تغيير پيدا كرده  و يا دچار مشكلاتي در پرداخت حقوق كارگران شده بدون اطلاع كارگران عوض شود اين تلقي در آنها ايجاد خواهد شد كه مديريت تصميم به تعديل و يا اخراج آنها نموده و يك شايعه فوري در اين مورد بروز خواهد كرد.
در صورتي كه اگر مديران ذيربط تصميشان را در خصوص نوسازي و يا بازسازي خط توليد به موقع اطلاع رساني كرده بودند هرگز شايعه كاهش توليد و اخراج گروهي از كارگران برسر زبان ها نمي افتاد.
يكي از سرچشمه هاي مرسوم شايعات وجود تضاد و برخورد بين مديران وكاركنان تحت نظارت آنان و ناتوانايي مديران در حل صحيح و انساني اين تضاد هاست.

با بررسي و گوش دادن در مورد شايعات تهديدها را به فرصت تبديل كنيد . در خيلي از موارد مديران با شنيدن شايعه ها مي توانند نگرش هاي كاركنان و مطالب مورد علاقه آنان را بشناسند و نسبت به آن بينش پيدا كنند.

و اما توصيه اي موثر به مديران ؛ فرايند ارتباط در سازمان را بشناسيد و موجباتي فراهم كنيد تا اخبار و اطلاعات به شكل صحيح و حرفه اي در اختيار همه قرار گيرد اطمينان داشته باشيد كه آثار پنهان كاري مخرب تر از آن است كه مي انديشيد!!

منبع مورد استفاده:روانشناسي مديريت؛دكتر محمود ساعتچي


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها