وب سايت شخصي ولي اله ديني
كارهاي زمين مانده زياد است
پانزده سال با جشنواره سراسري تئاتر كوتاه ارسباران
از خودمان شروع كنيم؟
هتل گردشگري اهر، نقطه، سرِ خط
شرايطي كه دولت بعدي مي تواند مد نظر قرار دهد
به چه كسي مي‌گويند يك رئيس بد؟!
خسارت سيل و تگرگ بي سابقه در اهر
اتصال آذربايجان‌شرقي به جمهوري آذربايجان با آزادراه اهر- باكو
گل به خودي هاي دقيقه !۹۰
ارزيابي عملكرد كاركنان كي و چگونه؟
صفحه بعد - نسخه اصلی