وب سايت شخصي ولي اله ديني
شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي
ماشين لكسوس و يا امثالهم شعور و معرفت نمي آورد
برنامه اي براي نامزدي در انتخابات مجلس ندارم
استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مزيت يا آسيب؟
سال رونق توليد
و امروز ما چقدر به معلم دانا نيازمنديم تا قاضي عادل !!
دلسوزي به كسي كه مسبب مشكل در سازمان است آري يانه؟
طنز تلخ سازمان هاي ناموفق!
عملكرد هر فرد مسئول را در دوره خود بسنجيم
وقتي فرصت ها يكي پس از ديگري از دست مي روند
صفحه بعد - نسخه اصلی