وب سايت شخصي ولي اله ديني
از ايجاد شهرك صنايع پايين دستي مس در اهر غافل نشويم!
انا لله و انا اليه راجعون
خانه از پاي بست ويران است !
يك خاطره و يك تجربه جديد!
ضرورت ايجاد شهر جديد در بخش فندقلو اهر
ظرفيت هاي بالقوه منطقه قره داغ به درستي بهره گيري مي شود؟
آماده ام تمام تجربيات خود را با نماينده منتخب به اشتراك بگذارم
به صاحبان رانت و پول هاي باد آورده راي ندهيم
من راي مي دهم
۳۰ ويژگي مهم يك داوطلب شايسته مجلس
صفحه بعد - نسخه اصلی