وب سايت شخصي ولي اله ديني
#خاك_ميخوريم_اما_خاك_نميدهيم
اندر حكايت ما!
شنيدن كي بود مانند ديدن!
پارك شيخ شهاب الدين اهري و خاطرات دوران دانش آموزي
درمان چگونه باشد تاكنون موفق نبوده ايم
كسي كه ديكته نمي نويسد...
احداث هتل در مركز ارسباران اقدامي ارزشمند است
چه كساني خوب گند مي زنند!
گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!
خداوند رحمت كند كسي را كه برخيزد و يك قدم پيش رود
صفحه بعد - نسخه اصلی