وب سايت شخصي ولي اله ديني
اندر حكايت ما!
شنيدن كي بود مانند ديدن!
پارك شيخ شهاب الدين اهري و خاطرات دوران دانش آموزي
درمان چگونه باشد تاكنون موفق نبوده ايم
كسي كه ديكته نمي نويسد...
احداث هتل در مركز ارسباران اقدامي ارزشمند است
چه كساني خوب گند مي زنند!
گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!
خداوند رحمت كند كسي را كه برخيزد و يك قدم پيش رود
برگي از دفتر خاطرات
صفحه بعد - نسخه اصلی