وب سايت شخصي ولي اله ديني: بزرگراه اهر -تبريز و چند سئوال اساسي
سه شنبه، 18 دی 1397 - 01:20     کد خبر: 829

به دور از جار و جنجال و هياهوي خبري كه منطقه هيچ وقت خيريي از آن نديده و در حافظه تاريخي مردم ثبت است ، اين چند سئوال مطرح مي شود كه چرا اعتبارات مصوب اين پروژه حياتي به موقع تخصيص نيافنه و اساسا ابزارهاي نظارتي در طول سال هاي اخير چه كمكي به تسريع در اجراي پروژه و حتي مساعدت به مسئولين امر داشته است ؟ آيا مشكل فقط كمبود اعتبار بوده واين كمبود براي همه جاي كشوربوده؟ ودر غير اين صورت آيا تخصيص ها به صورت عادلانه انجام نگرفته؟ و اگر مشكل تامين اعتبار نبوده آيا مجريان نتوانسته اند به موقع نسبت به تامين وانتخاب پيمانكار اقدام نمايند ؟و البته سئوالات ديگري از اين قبيل كه اگر شفاف سازي شود خرد جمعي مردم حق را به حقدار خواهد داد ولو اينكه كار هنوز هم به اتمام نرسيده باشد.

در اواخر سال 1386 وزير وقت راه وترابري با شروع فاز اول بزرگراه اهر _تبريز به طول 20 كيلومتر از سمت اهر موافقت نمود مطابق برآورد آن موقع بنا بود  بزرگراه مذكور به طول تقريبي 90 كيلومتر ظرف مدت 5 سال با اعتباري در حدود 55ميليارد تومان به اتمام برسد

اخيرا ميزان اعتبارات تخصيص يافته وپيشرفت فيزيكي اين بزرگراه در فضاي مجازي منتشر گرديده كه در طول11 سال اخير قريب به 145 ميليارد تومان به اين پروژه اختصاص يافته وپيشرفتي در حدود 75 درصد را داراست.


عدم تخصيص به موقع اعتبار در پنج سال اول پروژه و همچنين افزايش تورم در سالهاي90 و91 باعث شد اين پروژه با پيشرفت نامحسوس مواجه شود و همچنين قيمت تمام شده نيز با احتساب تورم بالا رود به طوري كه علي رغم صرف قريب به 45ميليارد تومان تا آن تاريخ در سفر رييس جمهور محترم به استان در ارديبهشت ماه سال94 اعلام شد با تخصيص 90 ميليارد تومان تاپايان سال مالي 95اين پروژه به اتمام مي رسد اما متاسفاته اين مهم نيز از سوي مسئولين امر تحقق پيدا نكرد به طوري كه هنوز25 درصد از كل پيشرفت فيزيكي پروژه باقي مانده و با روند پيشرفت قبلي حداقل50  ميليارد تومان اعتبار مورد نياز هست تا پايان سال مالي 98 به اتمام برسد.

ذكر اين  نكته خالي ازعريضه نيست كه ؛ اگر اعتبارات پيش بيني شده به موقع تامين و تخصيص مي يافت شاهد افزايش قيمت تمام شده به حدود چهار برابر پيش بيني اوليه نمي شديم و در پايان پنج سال اول رقم تمام شده اين پروژه به حدود  55 تا 60 ميليارد تومان مي رسيد ، الان اين پروژه به بهره برداري رسيده بود ،مردم آثار آن را مي ديدند،  شاهد اين هم خسارت جاني ومالي نبوديم و مي شد از محل منابع صرف شده فعلي به اين پروژه ، پروژه هاي ديگري را مانند سد ،پاياب، سالن ورزشي و... تعريف نمود.

 و اما به دور از جار و جنجال و هياهوي خبري كه  منطقه هيچ وقت خيريي از آن نديده و در حافظه تاريخي مردم ثبت است ، اين چند سئوال مطرح مي شود كه چرا اعتبارات مصوب اين پروژه حياتي به موقع تخصيص نيافنه و اساسا ابزارهاي نظارتي در طول سال هاي اخير چه كمكي به تسريع در اجراي پروژه و حتي مساعدت به مسئولين امر داشته است ؟

آيا مشكل فقط  كمبود اعتبار بوده واين كمبود براي همه جاي كشوربوده؟ ودر غير اين صورت آيا تخصيص ها به صورت عادلانه انجام نگرفته؟ و اگر مشكل تامين اعتبار نبوده آيا مجريان نتوانسته اند به موقع نسبت به تامين وانتخاب پيمانكار اقدام نمايند ؟و البته سئوالات ديگري از اين قبيل كه اگر شفاف سازي شود خرد جمعي مردم حق را به حقدار خواهد داد ولو اينكه كار هنوز هم به اتمام نرسيده باشد.


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها