وب سايت شخصي ولي اله ديني: شهرك صنعتي بيلوردي هريس
جمعه، 15 آذر 1398 - 22:04     کد خبر: 853

شهرك صنعتي بيلوردي يكي از پتانسيل هاي مهم سرمايه گذاري در منطقه شمال شرق استان و شهرستان هريس است كه زير ساخت هاي آن به ويژه در حوزه انرژي فراهم بوده و مي تواند با توسعه سرمايه گذاري هاي كوچك و متوسط فرصت مناسبي براي اشتغال جوانان ايجاد نمايد. اميد كه با نگاه بلند مدت مسئولين ومتوليان امر به سند توسعه استان و مباحث آمايش سرزمين شاهد توفيقات بيشتري در اين زمينه باشيم #شهرك_صنعتي_بيلوردي #آذربايجان_شرقي#هريس

پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها