وب سايت شخصي ولي اله ديني: انتخاب يازدهم
دوشنبه، 5 اسفند 1398 - 02:15     کد خبر: 857

معمولا بعد از انتخابات خيلي ها عادت دارند به سمت شخص پيروز غش كرده و از او تعريف و تمجيد نمايند اما در اين مقال ضمن پرهيز از اين تعارفات معمول و... سخن صريح و بي پرده مي گويم اگر چه اشخاص ديگري هم مي توانستند در ليست نهايي كانديداهاي داراي شرايط انتخاب قرار بگيرند و اينگونه نشد ، اينجانب از بين افراد حاضر در صحنه فارغ از نگاه به سلايق سياسي آقايان عبداللهي و اسلامي را براي اين دوره مناسب تر از ديگران مي ديدم، اكنون كه ميل و اراده اكثريت نسبي راي دهندگان برانتخاب جناب آقاي احمد محرم زاده به عنوان منتخب مردم اهر و هريس در دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و ايشان پشتوانه محكم وعظيم مردمي را براي خدمت به مردم پس از سير مراحل قانوني و تشكيل مجلس بعدي خواهند داشت ، ضمن اداي احترام به راي و نظر مردم و عرض تبريك و آرزوي توفيق براي ايشان آماده انتقال تمامي تجارب خود براي موفقيت هرچه بيشترشان هستم، چون موفقيت او را موفقيت شهرم و در نهايت كشورم ميدانم و براي اين موفقيت بايد همه يكدل ومتحد باشيم.

پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها