تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: فرصت هاي پيش رو را از دست ندهيم!
سه شنبه، 29 اسفند 1396 - 01:31     کد خبر: 806

از فردا سال ۱۳۹۷ آغاز مي شود،اين سئوال را از خود بپرسيم كه  آيا از  فرصت هاي پيش رو در سال ۹۶ به نحو احسن استفاده كرديم، يادش به خير وخدا رحمتش كند جناب آقاي فيروزي را ؛ در اواخر دهه ۶۰ ايشان دبير جبر ومثلثات وهندسه ما و آدمي شوخ طبع  بودند و هميشه به ما مي گفتند از فرصت ها خوب استفاده كنيد و شايد الان معني اين حرف من را درك نكنيد ولي وقتي چهل سالتان شد تازه مي فهميد كه از دست دادن يك فرصت چقدر در زندگي شما تاثير گذاشته؛ ايشان مي گفتند شايد شش ماه زود تر يا ديرتر اخذ ديپلم و به دانشگاه رفتن الان به  نظرتان خيلي مهم نيايد ولي اگر به موقع نجنبيد در واقع در مسير  زندگي شما حق انتخاب هايي از دست مي رود كه بعدا حسرت آن را مي خوريد ،زيرا بعدا به هيچ قيمتي زمان به عقب برنمي گردد وگاهي جبران شش ماه به قيمت يك عمر برايتان تمام مي شود
 

خوب كه فكر كنيم مي بينيم اين مثال در زندگي اجتماعي ما هم مصداق دارد همين حالا اگر به دور واطراف خود بنگريم مي بينيم در همين شهر هر كاري را كه خوب و به موقع و در زمان خود شروع نكرده ايم،  فرصت هاي بزرگي را ازدست داده ايم ! كه امروز جبرانش به قيمت يك عمر برايمان تمام مي شود و مولوي چه زيبا گفته اند :

هر نبات و شكري را در جهان

مهلتي پيداست از دور زمان

سالها بايد كه اندر آفتاب

لعل يابد رنگ و رخشاني و تاب

بياييد در سال جديد با خودمان يك عهد وپيماني ببنديم ونه تنها فرصتهاي پيش رو را از دست ندهيم ، بلكه خود را براي خلق فرصتهاي جديد مهيا بكنيم.


برگشت به تلکس خبرها