تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: خداوند رحمت كند كسي را كه برخيزد و يك قدم پيش رود
چهارشنبه، 15 فروردین 1397 - 18:59     کد خبر: 813

بيش از يك دهه از افتتاح و راه اندازي پروژه راه هريس-مشگين شهر و همچنين شيخ رجب-هريس مي گذرد اگر حافظه ما ياري نمي دهد مروري ساده به آمار و اخبارنشان مي دهد كه راه هريس-مشگين شهر با چه اعتباري كي وچگونه احداث و بازگشايي شد؟ و يك قدم اساسي براي آن منطقه بود و اينكه محور مذكور نياز به تعميرات و ترميم آسفالت ، تعريض ، خط كشي ،ايجاد راهداري و... دارد و اين جاده مي تواند علاوه بر تردد روزانه به عنوان يك محور مهم گردشگري و توريستي و...مورد استفاده قراربگيرد، جاي بحثي نيست و اگر كوتاهي شده بايد مسئولين امر وظايف خود را انجام ميدادند و بدهند.

مشكل ما دقيقا آنجايي است كه وقتي كار خير و فرصتي درمقطعي در يك منطقه اي ايجاد مي شود كساني كه بعدا مسئوليت مي گيرند وقتي نمي توانند كاري از پيش ببرند براي فرار از پاسخگويي به افكار عمومي اصل موضوع را به حاشيه برده و زير سئوال مي برند كه مصاديق فراواني را در اين ارتباط مي توان برشمرد.

نقل كرده اند روزي بوسعيد ابوالخير بالاي منبر بود كه مردي از انتهاي مجلس فرياد زد، خداوند رحمت كند كسي را كه برخيزد و يك قدم پيش رود.

شيخ از منبر پايين آمد.

پرسيدند چه شد كه از موعظه منصرف شدي؟

گفت: هر آن چه را مي خواستم بگويم اين مرد در يك جمله گفت

و الان نيز درمورد همه كارهاي بر زمين مانده اين كشور نيزبايد گفت خدا رحمت كند كسي را كه به ميزان وسع و توانايي خود هر چند اندك ولو با قدمي و يا قلمي يك قدم پيش رود.
 


برگشت به تلکس خبرها