تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: درمان چگونه باشد تاكنون موفق نبوده ايم
پنجشنبه، 24 خرداد 1397 - 02:18     کد خبر: 820

گاهي در ميان شلوغي جمعيت ، صدا و هجوم سيل گونه خودروهاي تهران انگار هوايي براي نفس كشيدن نمانده، عابرها و ماشين ها همه عجله دارند و مي روند تا زودتر برسند! گاهي نمي توان گفت شب است يا روز اينجاهمه چيز درهم و برهم است و مردم براي درآوردن لقمه اي نان شب و روز ندارند خيلي ها حسرت زندگي در طبيعت زيباي ارسباران را مي خورند كه روزي متعلق به آن بودند اما در تهران و ساير كلان شهرها با هر زحمتي اسير همين يه لقمه نان شده اند كه در شهر و ديارخود امكان در آوردنش نيست و اينگونه روز به روز شهرهاي كوچك و روستاها خالي از جمعيت مي شوند!  اشكال كار در اين است كه همه از درد مي گوييم اما اينكه درمان چگونه باشد تاكنون موفق نبوده ايم

برگشت به تلکس خبرها