تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: شنيدن كي بود مانند ديدن!
یکشنبه، 18 شهریور 1397 - 16:48     کد خبر: 822

جناب وزير چون شما را به صراحت لهجه مي شناسيم و دوستتان داريم به قول خودتان هي حرف نزنيد و با شنيده ها قضاوت نكنيد، شنيدن كي بود مانند ديدن !شما وزير جمهوري اسلامي ايران هستيد گفتن و عمل نكردن تنها به اعتماد عمومي لطمه مي زند ، كارهاي پسنديده اي مانند خريدن نان و مايحتاج خانه توسط شخص وزير ممكن است از چشم مردم دور بماند اما استفاده از امكاناتي مانند ماشين و ... چيزي نيست كه مردم آن را فراموش كنند لذا بجاي طرح موضوع از تريبون عمومي و افزودن بر سئوالات و ابهامات مردم لطفا در راستاي اصل شفافيت اطلاعات كه امروز شعار اصلي كشور است ؛اگر مدير يا مديراني در حوزه مسئوليت جناب عالي در يك منطقه يا استاني وجود دارند كه براي خانواده خود هم ، ماشين اختصاصي و راننده دارند ، بفرماييد در عمل شناسايي و با آنها برخورد قانوني نمايند در صورتي كه در حوزه وزارت متبوع شما نيست آن را در دولت به وزير مربوطه اطلاع دهيد تا اقدام لازم صورت پذيرد.

 چون اين طوري به جاي اينكه همه مديران مورد هجمه هاي مختلف (بعضا سياسي و... ) قرار گيرند و در اذهان عمومي متهم به سوء استفاده شوند و جو بي اعتمادي و بدبيني جامعه را فرا گيرد؛ تعداد ،اسامي و عناوين افراد خاطي مشخص مي شود و استفاده اختصاصي از امكانات دولتي كه امري مذموم است ، متوقف و فرهنگ صحيح خدمت رساني به عموم مردم نهادينه مي شود.


برگشت به تلکس خبرها