تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: #خاك_ميخوريم_اما_خاك_نميدهيم
جمعه، 25 آبان 1397 - 20:16     کد خبر: 824

سردار مقاومت آذربايجان و جنبش مشروطيت نوشته است: من هيچ وقت گريه نمي كنم چون اگر اشك مي ريختم، آذربايجان شكست مي خورد و اگر آذربايجان شكست بخورد، ايران زمين مي خورد… اما در مشروطه دو بار اون هم تو يه روز اشك ريختم. حدود ۹ ماه بود كه تحت فشار بوديم… بدون غذا. بدون لباس… از قرارگاه اومدم بيرون … چشمم به يك زن افتاد با يه بچه تو بغلش. ديدم كه بچه از بغل مادرش اومد پايين و چهار دست و پا رفت به طرف بوته علف… علف رو از ريشه درآورد و از شدت گرسنگي شروع كرد خاك ريشه ها رو خوردن… با خودم گفتم الان مادر اون بچه به من فحش مي ده و ميگه لعنت به ستارخان كه ما را به اين روز انداخته… اما مادر كودك اومد طرفش و بچه اش رو بغل كرد و گفت: عيبي نداره فرزندم… خاك مي خوريم اما خاك نمي دهيم… اونجا بود كه اشكم دراومد. منبع: كتاب گلچين خاطرات ستارخان ۲۵ آبان سال روز وداع ستارخان قره داغي،سردار ملي با اين كره خاكي است ، روحش شاد وياد وخاطره اش گرامي باد

برگشت به تلکس خبرها