تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: شايستگي اهر در ايجاد دانشگاه فرهنگيان
چهارشنبه، 5 دی 1397 - 15:30     کد خبر: 827

دانشگاه فرهنگيان، دانشگاهي براي تأمين، تربيت و توانمندسازي معلمان و نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش است. دانشگاه فرهنگيان كه در سال ۱۳۹۰ با تجميع كليه مراكز تربيت معلم سراسر ايران تأسيس شد بزرگترين و گسترده‌ترين دانشگاه‌هاي ايران و داراي حدود ۹۸ واحد دانشگاهي در قالب ۶۴ پرديس و ۳۴ مركز وابسته به پرديس مي باشد اين دانشگاه هر چند نوپاست اما متكي به پيشينه صد ساله مراكز تربيت معلم در ايران است امروز داشتن صلاحيت حرفه اي در تمام مشاغل يك نياز مسلم است از اين رو يكي از اهداف اين دانشگاه اين است كه در پايان تحصيلات، دانشجو معلمان آزمون جامع پاياني معلمي را بگذرانند تا بر اساس آن گواهينامه صلاحيت معلمي را دريافت كنند و بتوانند در مدارس تدريس نمايند امري كه سالهاست مغفول مانده بود

 
اهر به عنوان مركز ارسباران (قره داغ) در آذربايجان شرقي يك شهر علمي و فرهنگي و كانون اصلي تعليم و تربيت است ، مفاخر و معلمين بزرگي را پرورش و تحويل جامعه داده و قدمت ديرينه اي در راه اندازي و ادراه مركز تربيت معلم و برگزاري دوره هاي تربيت معلم دارد، همين موضوع گواهي بر شايستگي و صلاحيت بالاي اين منطقه در ايجاد دانشگاه فرهنگيان مي باشد ، كما اينكه در سال هاي گذشته با تاكيد و اصرار فراوان بر ظرفيت ها و قابليت هاي منطقه در اوج ناباوري آموزشكده فني و حرفه اي و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر ايجاد و راه اندازي شد، اگر چه هنوز خواست عمومي برتوسعه و ارتقاء دانشكده كشاورزي به دانشگاه شيخ شهاب الدين اهري مي باشد  و تحقق اين مهم با تلاش و همت مسئولين ذيربط در آينده نزديك شدني است .
دست همه كساني كه در جهت ايجاد دانشگاه فرهنگيان و تحقق اين خواست عمومي تلاش مي كنند به گرمي مي فشاريم و به آنها خدا قوت مي گوييم.


برگشت به تلکس خبرها