تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مزيت يا آسيب؟
پنجشنبه، 5 اردیبهشت 1398 - 00:02     کد خبر: 838

اين طرح موافقان ومخالفان جدي خود را به همراه دارد ، به عنوان مثال موافقين عنوان مي‌كنند كه با استاني شدن انتخابات نمايندگان به جاي پرداختن به مسائل منطقه اي و جزئي به مسائل كلان و ملي مي پردازند و در مقابل مخالفين مي‌گويند اين شيوه برگزاري انتخابات باعث مي‌شود تا شهرهاي كوچك و روستاها تأثيري در انتخاب نامزد مورد نظرشان نداشته باشند و مطالباتشان به فراموشي سپرده شود. اكنون اين طرح كه با ارائه لايحه جامع انتخابات از طرف دولت همزمان گرديده وبه تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در انتظار بررسي ونظر نهايي شوراي نگهبان براي تبديل به قانون و يا رد آن مي باشد.

برگشت به تلکس خبرها