تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي
چهارشنبه، 1 خرداد 1398 - 00:31     کد خبر: 841

در كنار همه شرايط پيش بيني شده در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي اعم از تعيين سقف هزينه ها و تامين منابع مالي يك اصل و شرط لازم است موضوعي كه در قوانين انتخاباتي ما توجه كافي به آن نشده است و مع الاسف اغلب كساني كه خود هزينه هاي ميلياردي مي كنند با ايجاد جار و جنجال وهياهو ديگران را به سوءاستفاده و خرج هاي آنچناني محكوم مي كنند و چون حسابرسي و شفافيت انتخاباتي وجود ندارد گاهي مردم نيز دچار سردرگمي مي شوند كه كدام فرد، افراد ويا گروه وجريان راست مي گويند و كدام سخن ناصواب وچه بسيار افراد موجه، دلسوز ، كاربلد وتوانمندكه به خاطر اين موضوعات نمي توانند وارد رقابت هاي انتخاباتي شوند وصد البته اگر هم بيايند واظهار كنند كه بودجه كافي ندارند در فضاي مسمومي كه ايجاد مي شود شايد كسي حرف آنها را قبول نداشته باشد و به ضد تبليغ تبديل شود. از اين رو به نظر نگارنده اگر يك فرد همه شرايط لازم را داشته باشد ولي از سلامت مالي برخوردار نباشد اين بار كج به منزل مقصود نخواهد رسيد وبه قول شاعر شيرين سخن صائب تبريزي ؛
چون گذارد خشت اول بر زمين معمار كج ..... گر رساند بر فلك ، باشد همان ديوار كج
برگشت به تلکس خبرها