تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: مصوبات مجلس در موضوع انتخابات به اين دوره نمي رسد؟
شنبه، 4 خرداد 1398 - 23:24     کد خبر: 842

طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه يكي از مهم ترين موارد آن استاني شدن انتخابات بود ، تصويب نشده منتفي شد

از قرار معلوم بررسي لايحه جامع انتخابات نيز كه يكي از موضوعات اساسي آن شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي بود به اين دوره از مجلس نمي رسد

البته گفته مي شد كه به موازات بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات موارد مندرج در اين لايحه نيز مد نظر مجلس قرار گرفته بود

طرح افزايش 40 نفر به تعداد نمايندگان مجلس هم كه در جلسه علني امروز در صحن علني مجلس قرائت شد و در دستور كار كميسيون امور داخلي و شورا ها قرار دارد به نظر مي رسد با توجه به زمان كم واختلاف نظر دولت ومجلس به دوره بعدي نرسد

البته معلوم نيست كه در صورت عدم تصويب اين طرح دراين دوره مجلس ،مجلس بعدي همين طرح را ادامه دهد يا نه ! و اين قصه همچنان سر دراز دارد و حتي در صورت تصويب نيز اجراي هيچكدام از موضوعات فوق به اين دوره از انتخابات نمي رسد.

يعني پس از يك دور كامل، دوباره نقطه و برگشت به سر سطر!!

 

 

 


برگشت به تلکس خبرها