تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: احداث بزرگراه اهر _تبريز تا پايان سال ۹۹ تمديد شد!!
چهارشنبه، 22 خرداد 1398 - 23:30     کد خبر: 844

بزرگراه اهر تبريز كه عمليات اجرايي آن به عنوان يك پروژه پنج ساله در سه ماهه چهارم سال هشتاد وشش آغاز گرديده بود و در دولت نهم و دهم به پايان نرسيد و رييس جمهور محترم دولت يازدهم در سي ارديبهشت ماه سال هزاروسيصدو نود وچهار در جمع مردم استان در تبريز زمان اتمام آن را پايان سال نود و پنج وعده فرموده بودند، به سرانجام نرسيد وهر سال توسط مقامات مسئول به سال بعد موكول شد. اين پروژه كه در دولت دوازدهم ، در سال دوازدهم خود به سر مي برد،با اقدام و برنامه ريزي به موقع مسئولين و دست اندركاران ذيربط! و سفر امروز وزير محترم راه وشهرسازي به منطقه بار ديگر يك سال تمديد و زمان تمديد آن چهار ساله شد!
اگر جناب وزير تشريف نمي آوردند كه سنگين تر بود!
برگشت به تلکس خبرها