تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: اختلاف نظر در شورا امري طبيي است، وقتمان را صرف ناكارآمدي يكديگر نكنيم!
چهارشنبه، 5 تیر 1398 - 00:54     کد خبر: 848

اختلاف نظر در شوراي شهر امري طبيعي است و نمي شود منكر آن شد ، مهم اينست كه قاعده بازي را بلد باشند و اگراز تضارب آرا درست بهره گيري شود نتايج خوبي براي شهر خواهد داشت منيت ها را كنار بگذاريم ، مي شد و مي شود به جاي آنكه وقتمان را براي اثبات ناكارآمدي يكديگر صرف كنيم، نتايج حاصل از تصميماتمان را كارا واثر بخش نماييم، دوره مسئوليت خيلي زودتر از آنچه تصور مي كنيم ، تمام مي شود به قول مرحوم قيصر امين پور؛ تا نگاه مي‌كني ؛وقت رفتن است باز هم همان حكايت هميشگي!....

برگشت به تلکس خبرها