تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: سوم مرداد ۷۳
پنجشنبه، 3 مرداد 1398 - 19:06     کد خبر: 850

بيست وپنج سال پيش در چنين روزي پس از فارغ التحصيل شدن از دانشگاه صنعت نفت ، طرح امريه نظام وظيفه خود را در منطقه شمالغرب كشور در شهر صوفيان به عنوان مسئول گازرساني آن شهر شروع كردم سوم مرداد ۷۳ برايم يادآور خاطرات مردم نجيب وباصفاي صوفيان است كه هيچ وقت محبت هاي بي دريغشان را فراموش نمي كنم
گاز تازه وارد دروازه آذربايجان شده بود و شروع به كارم مصادف بود با ماه هاي اول شروع گازرساني به منطقه صوفيان و ما با چند نفر از همكاران تلاشگر، بي ادعا و بي آلايش در يك دفتر استيجاري براي خدمت رساني شب و روز نداشتيم وهر علمكي را كه نصب مي كرديم وخانه اي را به شبكه گاز طبيعي وصل ميشد ،خوشحالي و محبت اهالي به ما روحيه مضاعف مي داد گويا همين ديروز بود ، يادش به خير امام علي ع مي فرمايند؛ الفُرصَه تمُّر مرِّ السَحاب فانتَهِزوا فُرَصَ الخَير» (نهج‌البلاغه فيض، ص 1086) «فرصت مانند ابر از افق زندگي مي‌گذرد، مواقعي كه فرصت‌هاي خيري پيش مي‌آيد غنيمت بشماريد و از آن‌ها استفاده كنيد» اميدوارم همواره از فرصتهايمان به نيكي وخوبي و در جهت خدمت به خلق خدا و همنوعان خود استفاده كنيم وخداوند متعال را به خاطر همه توفيقاتي كه نصيبمان مي كند، سپاسگزار باشيم
برگشت به تلکس خبرها