تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: تحريم هاي آمريكا و شبكه هاي تلويزيوني اون ور آب
شنبه، 16 فروردین 1399 - 02:49     کد خبر: 859

همه ميدانيم كه تحريم هاي كنوني آمريكا عليه مردم ايران ناشي از خوي استكباري و قلدرمآبانه آقاي ترامپ بوده و حتي ناقض قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل هم مي باشد اما در اين ميان و در روزهاي سخت شيوع جهاني ويروس كرونا حرف هاي به اصطلاح مجريان و كارشناسان ايراني شبكه هاي تلويزيوني اون ور آب در تبرئه آقاي ترامپ "آن هم در زماني كه از هر طرف دم خروس بيرون زده" آن قدر مضحك و زننده هست كه كم مانده بگويند، شيوع كرونا در آمريكا نيز كار ايران بوده است! #تحريم#آمريكا#ايران #ترامپ#trump #covid19 #corona# #قطعنامه#شوراي_امنيت_سازمان_ملل #كرونا#كرونا_ويروس#coronavirus #تلويزيون#شبكه_هاي_ماهواره_اي #كرونا_را_شكست_دهيم #همه_با_هم_شكستش_ميدهيم #ولي_الله_ديني #ولي_اله_ديني

برگشت به تلکس خبرها