تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: دانشگاه شيخ شهاب الدين اهري دور اما نزديك
جمعه، 4 مهر 1399 - 15:54     کد خبر: 887

به گواه اسناد و مكاتبات موجود وقتي در زماني كه هيچ كسي حتي براي ايجاد يك آموزشكده/ دانشكده دولتي در اهر زير بار مسئوليت نمي رفت ولي با صرف فعل « خواستن توانستن است» آموزشكده/ دانشكده كشاورزي اهر به همت مسئولين وقت راه اندازي شد قطعا تحقق ارتقاء اين مجموعه آموزشي به دانشگاه شيخ شهاب الدين اهري اگرچه دور مي نمايد ولي نزديك است

مباد كه در پيچ و خم فرآيند تكميل و افتتاح بخشي از پروژه ساختماني ذيربط  اصل موضوع به فراموشي سپرده شود؟!
 

مطالب مرتبط در همين سايت:

دانشكده علوم پزشكي اهر راه اندازي مي شود؟

رشد و توسعه يك شبه بوجود نمي آيد

دانشگاه شيخ شهاب الدين اهري ضرورتي انكار ناپذير براي توسعه ارسباران

دانشگاه شيخ شهاب الدين اهري،آرزويي دست يافتني!


 

 

 

 


برگشت به تلکس خبرها