تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: 💢برخي دلايل رفتارهاي نامطلوب كارمندان
یکشنبه، 13 مهر 1399 - 17:30     کد خبر: 889

وقتي با رفتار و عملكردي روبه‌رو هستيم كه چندان رضايت‌بخش نيست، ابتدا بايد دلايل و عوامل اصلي اين عارضه را شناسايي كنيم. به‌طور كلي سه دليل ممكن است باعث عملكرد نامطلوب يا رفتارهاي نامناسب كاركنان شده باشد:

🎯اول: ندانستن

🎯دوم: نتوانستن

🎯سوم: نخواستن

✅ممكن است كارمند مورد نظر به‌دليل ندانستن و يا نبود(كمبود) دانش لازم و مهارت كافي موفق به برآوردن انتظارات و استانداردها نشده باشد. درچنين مواقعي، وظيفه مدير تشخيص نياز آموزشي كارمند و فرستادن او به دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي است كه دانش و مهارت لازم براي انجام وظايف در حد استاندارد را به او بدهد.

✅دومين دليل احتمالي عملكردهاي نامطلوب كاركنان «نتوانستن» است. براي مثال ممكن است موانعي مثل كمبود اعتماد به نفس كه يك مانع دروني است يا ناكافي بودن ابزار و امكانات كه يك مانع بيروني است باعث بروز عملكردهاي غير رضايت بخش شده باشد.

✅ و بالاخره «نخواستن» هم مي‌تواند سومين عامل و مانع عملكرد مطلوب كاركنان باشد. درچنين مواردي مدير بايد ريشه‌هاي نارضايتي كاركنان را كشف و آنها را حتي‌الامكان برطرف كند. نكته بسيار مهمي كه در اين مرحله بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه ممكن است عملكرد غيررضايت بخش كارمند لزوما ناشي از اهمال و كم كاري او نباشد و عواملي خارج از كنترل او باعث نزول عملكرد شده باشند.

نتيجه: براي اينكه اين چرخه عملكرد كامل شود و به بيان ديگر بتوان مديريت عملكرد شغل را انجام داد و آن را بهبود داد، بايد چرخه عملكرد همواره در جريان باشد و در هر دوره به طورمداوم اهداف بازبيني و بازتعريف و بهبود داده شوند به اين ترتيب مي‌توانيم چرخه كسب‌وكار را به حركت و گردش درآوريم و سازمان را در مسير توسعه و بهبود قرار دهيم.

✏️ كانال گفتمان مديريت

@management_simple


برگشت به تلکس خبرها