تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: پيشنهاد اصلاح بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال هشتادوشش
پنجشنبه، 11 دی 1399 - 22:14     کد خبر: 894

فصل بودجه و ايام بررسي لايحه بودجه سال هزاروچهارصد است كه از طرف دولت به مجلس ارائه شده است پيشنهادات نمايندگان براي هرگونه اصلاحيه در متن لايحه پيشنهادي دولت در صورتي كه بنا به هر دليلي در كميسيون تلفيق به جمع بندي نرسد بايد در صحن علني مجلس به تصويب برسد در آن مقطع برق در مناطق گرمسير داراي سوبسيد بود ولي گاز در مناطق سردسير از يك الگو پيروي مي كرد پيشنهاد مذكور در راستاي طرح پلكاني نمودن قيمت گاز با توجه به ويژگي هاي آب وهوايي مناطق سردسير مطرح گرديد
با توجه به طولاني بودن مذاكرات اين بحث، در اين پست از بيان نظر مخالفين ، موافقين ،نماينده دولت و سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس صرفنظر شده است متن كامل قانون بند "ب"ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1386 قيمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب خانگي و تجاري را به صورتي تعيين نمايد كه استفاده‌كنندگان تا الگوي مصرف به قيمتهاي سال 1383 به علاوه پانزده درصد(15%) و بالاتر از الگوي مصرف را به قيمت نرخ سال 1385 به اضافه ده درصد(10%) محاسبه نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين بند تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب خواهدرسيد. ساير موارد و نرخها مطابق با ضوابط ومقررات سال 1385 مي‌باشد. در تعيين الگوي مصرف برق و گاز طبيعي ويژگيهاي آب و هوايي مناطق گرمسير و سردسير كشور بايد لحاظ شود. فيلم مربوط را در اينستاگرام ببينيد https://www.instagram.com/dini_valiollah
برگشت به تلکس خبرها