تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: صنعت بوم گردي در قره داغ
پنجشنبه، 23 بهمن 1399 - 23:05     کد خبر: 897

احداث كمر بندي جنوبي اهر آرزوي چندين ساله مردم است كه به حمدالله با پي گيري مسئولين ذيربط عمليات اجرايي آن شروع شده است ضمن حمايت همه جانبه از اجراي اين پروژه مهم ، بايد توجه داشت كه در كنار احداث آن ، پيوست هاي مورد نياز گردشگري و اقتصادي نيز تعريف و عملياتي شود تا امكان جذب و توقف گردشگران در منطقه فراهم شود. منطقه اهر و هريس نيازمند برنامه ريزي عملياتي نسبت به توسعه زير ساخت هاي آن است و بايد به تحقق گردشگري در كلاس هاي مختلف در اين شهرستان ها توجه شود نظر به پتانسيل هاي بالقوه قره داغ/ارسباران صنعت بوم‌گردي مي تواند سهم زيادي در اين منطقه داشته باشد با توجه به بيكاري نهفته در اهر و هريس حلقه هاي مفقوده گردشگري بايد شناسايي و با ايده هاي نو اجرايي شوند تا به رشد اشتغال و درآمد منطقه كمك نمايد.

برگشت به تلکس خبرها