تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: هويت تاريخي شهر خودمان را حفظ كنيم
پنجشنبه، 19 فروردین 1400 - 21:21     کد خبر: 899

چند روزي است كه با درخواست جمعي از اهالي مبني بر رعايت حقوق عامه ، موضوع ساخت و ساز چند ملك درخيابان قدس نزديك مسجد تاريخي جامع اهر خبرساز شده است. با احتراز از ورود به محتواي اين بحث كه بهتر است مسئولين امر به دور از هرگونه هياهو و حواشي و با استفاده از ظرفيت هاي قانوني در يك فضاي منطقي و آرام تصميمات در خور و شايسته بگيرند. ورود رسانه ها و سايت هاي محلي در انعكاس خواسته هاي مردم و لزوم شفاف سازي و پاسخگويي مسئولين ذيربط امر مباركي است كه بايد ادامه پيدا كند. هر مقدار ميزان آگاهي و اطلاعات موكلين از حقوق عامه خود در قبال مسئولين منتخب اعم از شوراي شهر و نماينده و... بالاتر رود مطالبات به حق و حقوق شهروندي در ريل واقعي خود قرار مي گيرد و ضمن جلوگيري از هرگونه راه فرار براي مسئولين امر ، در روند ارزيابي صحيح آنها موثر و كارگشا واقع مي گردد. اين يك نمونه كوچك در مديريت شهري است كه نشان مي دهد در تهيه طرح تفصيلي يك شهر تاريخي و كهن مثل اهر شورا و شهرداري در زمان خود چگونه مي توانند با ژرف انديشي و آينده نگري نقش كليدي و اساسي خود را ايفا نمايند.
اكنون كه ايام ثبت نام كانديداهاي عضويت در شوراي شهر سپري شده و همزمان با انتخابات رياست جمهوري در ۲۸ خرداد انتخابات شوراها نيز برگزار خواهد شد،جايگاه و اهميت اين نهاد مردمي و افرادي كه به نمايندگي از مردم براي مردم تصميم مي گيرند بيش از پيش هويداست. كاش با تمام وجود بتوانيم با نو آوري و خلاقيت ضمن ارائه طرح هاي سازگار با ميراث فرهنگي بافت و هويت تاريخي و فرهنگي شهر خودمان را حفظ كنيم.
برگشت به تلکس خبرها