تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: گل به خودي هاي دقيقه !۹۰
سه شنبه، 21 اردیبهشت 1400 - 00:03     کد خبر: 903

الحمدالله همه از قانون دم مي زنيم و مي خواهيم مر قانون اجرا شود ولي گاهي همين قانون در تفاسير متقابل گم شده و درست در دقيقه نود گل به خودي هاي پر هزينه اي را نظاره مي كنيم !! لوايح جامع انتخابات دولت و طرح هاي عريض و طويل مجلس پيش كش ! در حالي كه براي ثبت نام يك عضو شوراي شهر شرايط متعددي در قانون پيش بيني شده ، اما براي رياست جمهوري يك آدم بي سواد و حتي يك فرد نابالغ سني و ... هم مي توانند ثبت نام كنند و ملت و مملكت را به سخره گيرند! آيا واقعا مجلس دهم و يازدهم نمي توانست در طول چهار سال اخير حداقل اين دو ماده از قانون انتخابات رياست جمهوري درمورد شرايط ثبت نام كنندگان را به روز و اصلاح نمايد؟!

برگشت به تلکس خبرها