تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: شرايطي كه دولت بعدي مي تواند مد نظر قرار دهد
پنجشنبه، 7 مرداد 1400 - 20:19     کد خبر: 907

افراد توانمند، متخصص ، متعهد و داراي سلامت نفس فراواني در سازمان ها وجود دارند كه سرشان به كار خودشان هست و براي به دست آوردن يك جايگاه هيچ وقت متوسل به ديگران نمي شوند. اينها مي توانند دولت بعدي را در سطوح مختلف مديريتي ياري نمايند ، به شرطي كه؛ از طرف متوليان امر معيار هاي انتخاب ، شرايط احراز و انتصاب هر مسئوليت به درستي مورد ارزيابي قرار گيرد و افراد درخور، شايسته و ذيصلاح شناسايي و معرفي شوند.

برگشت به تلکس خبرها