تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: حداقل شرايط و لوازم مديريت بر سازمان ها
پنجشنبه، 23 تیر 1401 - 18:27     کد خبر: 912

صرفنظر از علاقه و انگيزه كه شرط لازم هست ، براي موفقيت در هر شغلي بايد مهارت ، توانايي و دانش لازم را در رابطه با آن شغل و مسئوليت به دست آورد و الا راه به جايي نخواهيم برد در‌ اين ميان مديران و روسا خود نه تنها از علم و دانش و شايستگي هاي هاي لازم براي تصدي مسئوليت مورد نظر برخوردار باشند بلكه بايد توانايي مديريت و اداره افراد زير مجموعه خود را حداقل به حد كفايت داشته باشند

يكي از آفت ها و نقاط آسيب پذير در شركتها و سازمان هاي بالاخص دولتي اين است كه گاهي افراد بدون طي كردن مراحل رشد و توسعه فردي به واسطه ارتباطات خود يك شبه راه صد ساله را طي نموده و برمسند مديريت جلوس مي نمايند بدون آنكه در آن حوزه از تجربه حداقلي برخوردار باشند كساني كه بدون اتكا به دانش و توانمندي خود و ظرفيت هاي درون سازمان صرفا نگاهشان به بيرون از سازمان باشد معمولا ارتباط خوبي با درون سازمان و سرمايه هاي آن برقرار نكرده و به واسطه وجود افراد چاپلوس و فرصت طلب در دور و اطرافشان حرفه اي عمل نمي كنند و حرف ها و نگاه كارشناسي متخصين امر دلسوز و متعهد را برنمي تابند و چون درك درستي از سازمان ، ماموريت ها و اهداف آن ندارند و سريعتر ميخواهند بر اساس شعار هاي ذهني خود قله هاي موفقيت را طي كنند اتفاقا متخصصين امر را با برچسب هاي ناروا مانع پيشبرد اهداف خود مي دانند

در هر صورت يكي از لوازم مديريت برسازمانها و شركت ها داشتن دانش، تجربه و تخصص كافي و روحيه تحول خواهي، نشاط و شناخت كامل از ماموريت ها ، اهداف ، برنامه ها و شرح وظايف آنهاست و الا بدون توجه به لوازم مذكور سازمان با نارسايي ها و مشكلات عديده دست و پنجه نرم خواهد كرد


برگشت به تلکس خبرها