تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: وقت آن است تا جايگاه اداري فرمانداري ويژه به اهر اعطا گردد
یکشنبه، 30 مرداد 1401 - 22:37     کد خبر: 913

بيش از يك قرن از تاسيس شهرداري اهر و قريب به هشتاد سال از تشكيل فرمانداري اهر مي گذرد اين سابقه و قدمت و ارتقاء بخش هاي سابق اهر به فرمانداري و يا سهيم شدن برخي ديگر از بخش ها و دهستان هايش در تشكيل فرمانداري چندين شهرستان ديگر كه  در مجموع به بيش از هشت فرمانداري مي رسد، در كنار ساير ويژگي هاي آن به عنوان مركز منطقه ارسباران اقتضا مي كند  تا حداقل جايگاه اداري فرمانداري ويژه كه شايسته آن است به شهرستان اهر اعطا گردد. ضمن اينكه كهن شهر اهر به عنوان پدر پير ارسباران به رشد و ارتقاء بخش هاي تابعه سابق خود افتخار مي كند

برگشت به تلکس خبرها